Územní studie jako podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace

Studie Studie, které neslouží jako podklad pro rozhodování v území, ale jako podklad pro změnu územně plánovací dokumentace.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Jaroslav Vávra

T: 572 525 252
M: 733 696 921
E: Jaroslav.Vavra@mesto-uh_cz