Územní studie ÚS 5 Hluk

Textová část

1_ÚS_5_Hluk_textová část.pdf

Grafická část

2_Širší vztahy.pdf

3_Koordinační_výkres.pdf

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Martin Ševčík

T: 572 525 250
E: Martin.Sevcik@mesto-uh_cz