Užívání ženského příjmení v mužském tvaru

Užívání ženského příjmení v mužském tvaru v případě uzavření manželství nebo při narození dítěte ženského pohlaví.

4. Základní informace k životní situaci

Příjmení žen se tvoří v souladu s pravidly české mluvnice.
Lze však požádat o užívání příjmení ženy nebo příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat
 • žena, která chce užívat příjmení v mužském tvaru
 • rodiče dítěte ženského pohlaví, kteří chtějí uvádět jeho příjmení v mužském tvaru 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Při uzavření manželství nebo vzniku partnerství může žena požádat, že po uzavření manželství nebo vzniku partnerství bude užívat příjmení v mužském tvaru, pokud jde o ženu, která je: 

 • cizinkou
 • občankou ČR, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině
 • občankou ČR, jejíž manžel je cizinec nebo partnerka je cizinka
 • občankou ČR, která je jiné než české národnosti       

Žádost o užívání ženského příjmení v mužském tvaru lze provést i dodatečně za splněnění jedné z výše uvedených podmínek (výjimkou je druhá podmínka, kdy žena již má trvalý pobyt v cizině, který je nutno doložit potvrzením). 

Při narození dítěte lze na základě žádosti rodičů uvést příjmení dítěte, které je ženského pohlaví, v mužském tvaru, pokud je toto dítě: 

 • cizincem
 • občanem ČR, který má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině
 • občanem ČR, jehož jeden z rodičů je cizinec
 • občanem ČR, který je jiné než české národnosti      

Žádost o užívání příjmení dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru lze provést i dodatečně za splněnění jedné z výše uvedených podmínek (výjimkou je druhá podmínka, kdy je trvalý pobyt nutno prokázat potvrzením). Jde-li o dítě starší 15 let, připojí se k žádosti jeho souhlas, bez něhož nemůže ke změně tvaru příjmení dojít.  

Při úmrtí cizinky se v matričním dokladu uvede příjmení ženy v mužském tvaru, pokud je jeho užívání prokázáno matričním dokladem (rodný list, oddací list) nebo jinou veřejnou listinou.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním žádosti u kteréhokoli matričního úřadu nebo zastupitelského úřadu ČR .


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních  správních agend
oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01  Uherské Hradiště 

Úřední dny:

Po 8.00 - 17.00
Út 8.00 - 14.00
St 8.00 - 17.00
Čt 8.00 - 14.00
8.00 - 13.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
 • průkaz, kterým žadatel prokáže svou totožnost (občanský průkaz)
 • matriční doklad (oddací list, rodný list dítěte) pokud jej vlastní
 • písemný souhlas druhého rodiče s ověřeným podpisem (popř. pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas), pokud jde o osobu nezletilou
 • písemný souhlas nezletilé osoby starší 15 let

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Za žádost o užívání příjmení ženy nebo dítěte ženského pohlaví v mužském tvaru není stanoven žádný správní poplatek. 

Žádost o užívání příjmení ženy v mužském tvaru lze však podat jen jednou. Veškeré další žádosti o uvedení téhož příjmení v mužském tvaru jsou posuzovány jako změna příjmení a na ty se vztahují správní poplatky stanovené pro změnu příjmení. 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Matriční doklad s příjmením v mužském tvaru je vydán do 30 dnů od podání žádosti. 


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravních a správních agend, oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů


26. Kontaktní osoba

Kateřina Lučková DiS.
Vedoucí oddělení
Telefon: 572 525 813 Email:

Jitka Martínková
Referentka
Telefon: 572 525 810 Email:

Marcela Brimová
Referentka
Telefon: 572 525 805 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2014


28. Popis byl naposledy aktualizován

08.03.2021


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Kateřina Lučková, DiS.

T: 572 525 813
E: Katerina.Luckova@mesto-uh_cz