Uznání honitby

4. Základní informace k životní situaci

Vytvoření a uznání honitby nutné k výkonu práva myslivosti.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Vlastník honebních pozemků v případě honitby vlastní, nebo v případě společenstevní honitby přípravný výbor honebního společenstva (zde se v souběhu podává žádost o registraci HS)


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Samostatná žádost na odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Uherské Hradiště, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí 


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním písemné žádosti prostřednictvím pošty, nebo osobně doručit do podatelny  MěÚ Uherské Hradiště.


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33  


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, v úředních dnech (pondělí nebo středa od 8:00 do 17:00 hodin), příp. i v jiných pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě.  


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Doklady o vlastnictví honebních pozemků (výpis z listů vlastnictví k navrhovaným parcelám z katastru nemovitostí), v případě společenstevní honitby návrh na registrací HS s doklady, že vlastníci honebních pozemků vytvořili HS a mají souvislých min. 500 ha honebních pozemků


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Předepsaný tiskopis žádosti není stanoven. 


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů (ve složitějších případech do 60 dnů). 


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Vlastníci honebních pozemků, sousední držitelé honiteb a sousední uživatelé honiteb. 


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

stanislav.krenek@mesto-uh_cz  


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění.  


18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti rozhodnutí dle § 81a 82 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce není stanovena. 


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

MěÚ Uh.Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí. 


26. Kontaktní osoba

Ing. Jan Krčma, Ph.D., tel. 572 525 840, email: jan.krcma@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.05.2012 


28. Popis byl naposledy aktualizován

10.07.2015


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace