V bioodpadu jsou často věci, které tam nepatří

bio obrazek.jpg Občané Uherského Hradiště mají možnost zbavovat se bioodpadu jeho vhozením do hnědých popelnic. Často však do bioodpadu spolu s odpadem vhazují také plastové obaly a jiné nevhodné materiály. Třídění takto znehodnocovaného materiálu je poměrně náročné, provádí se speciální technikou a je finančně nákladné.

Nepatřičné materiály se do bioodpadu dostávají v důsledku nekázně nebo neinformovanosti některých občanů.

„Na sídlištích Východ, Štěpnice a Jarošov, kde bylo třídění bio odpadu v posledních letech velmi špatné, se situace zlepšila a občané začali více dodržovat pravidla, co do tříděného odpadu patří a co ne. Přesto je znečištění bio odpadu stále vysoké a v bio odpadu se nachází sklo, plasty, kovy, plenky, hadry, bioodpad v plastových sáčcích a pytlech, které se musí na kompostárně vysypávat či celé vyhodit,“ informoval místostarosta města Čestmír Bouda.

Do bioodpadu patří:

 • zbytky ovoce a zeleniny
 • kávové a čajové zbytky
 • zbytky pečiva
 • skořápky ořechů
 • papírové kapesníčky, ubrousky
 • zvadlé květiny, zemina z květináčů
 • zbytky vařených jídel (brambory, těstoviny, rýže, knedlíky apod.)

Do bioodpadu nepatří:

 • mikrotenové sáčky, plastové obaly a vlhčené ubrousky
 • maso, kosti
 • oleje a tuky
 • tekuté a silně mastné potraviny
 • uhynulá zvířata
 • anorganický kočkolit

„Lidé často chtějí být zodpovědní, pomoci a odpad třídit, a přitom odpad ze zahrádky nebo z kuchyně vyhodí do hnědé popelnice v igelitové tašce nebo sáčku. Tím nám však práci s odpady neulehčí, ale naopak ztíží. Náklady na likvidaci bioodpadu by při dodržování podmínek mohly být mnohem nižší a za ušetřené peníze bychom mohli třeba budovat nebo opravovat kontejnerová stání,“ uzavřel místostarosta Bouda.

Uherské Hradiště patří již dlouhodobě ve Zlínském kraji k městům, které odpady třídí nejlépe. Značné rezervy naopak radnice spatřuje zejména v soustavném ukládání nepatřičného odpadu ke kontejnerovým stáním (starý nábytek, elektrospotřebiče, odpad z renovací bytů apod.), navzdory tomu, že uložení takového odpadu ve sběrných dvorech je pro občany zcela zdarma.


sáčky_bio.png


AUDIO pro média: 2022-01-19 místostarosta Ing.Čestmír Bouda.mp3, soubor typu mp3, (1,57 MB)

-JP-