V dubnu začne oprava budovy Knihovny B. Beneše Buchlovana

knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana.JPG Radnice nechá opravit další ze stěžejních historických památek města. Za více než 5 milionů korun (5,17 s DPH) se do nového kabátu oblékne bývalá židovská synagoga, ve které sídlí Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, přičemž se dostane i na opravu oken. Výsledek veřejné zakázky již schválila rada města.

Základem obnovy bude oprava fasády, včetně její barevnosti, která se na základě restaurátorského průzkumu v roce 2000 změní. Práce na fasádě budou zahrnovat opravu poškozených omítkových ploch a nové barevné řešení fasády, a také opravy klempířských prvků a dešťového svodu. K akci bude patřit rovněž předláždění části chodníku na severní straně objektu. Práce vypuknou v druhé polovině měsíce dubna a potrvají až do konce října.

Akce bude spolufinancována Ministerstvem kultury ČR, z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Dotace by měla být ve výši 770 tisíc korun.

Návrh projekčně a legislativně připravit obnovu fasády památkového objektu bývalé synagogy (postavena 1875, dnešní podoba pochází z období radikální přestavby v roce 1904) vzešel nejen z aktuálního stavu památky, kdy fasáda vykazuje rozsáhlé lokální poruchy, zejména u soklových omítkových ploch, ale také ze snahy města mít připravenu smysluplnou obnovu některé z dalších památek v Městské památkové zóně v tomto roce.

„Každý rok hledáme vhodné objekty, na které jsme schopni čerpat dotace z Programu regenerace městských památkových zón a rezervací od ministerstva kultury a právě opravu fasády knihovny jsme vloni vybrali jako ideální projekt pro získání podpory z tohoto programu. Je to právě 20 let od poslední rekonstrukce a budova již novou fasádu potřebuje jako sůl,“ potvrdil starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

Po rekonstrukci fasády bude mít budova knihovny jinou barvu, než je ta stávající. K faktu, že by fasáda měla být v šedomodré barvě s bílými ozdobnými prvky, dospěli před časem při svém průzkumu památkáři.

Bývalá židovská synagoga, která je nemovitou kulturní památkou, byla postavena v roce 1875. Původně měla hladké průčelí s trojúhelníkovými štíty lemovanými dekorativní římsou a sedlovou střechu. V roce 1904 byla přestavěna a opatřena novorománským průčelím a doplněna kopulí. V červnu 1941 byla přepadena a zdemolována oddíly SA a místními členy kolaborantské organizace Vlajka, po druhém útoku dne 12. srpna 1941, kdy byla zapálena, z ní zůstala jen ruina, kterou město po válce opravilo pro kulturní účely (veřejná knihovna, koncertní sál a klubovny Slovácké filharmonie a pěveckého sdružení Svatopluk). 7. března 1966 byla budova poničena požárem, znovu rekonstruována, opět byla poškozena v létě 1997 povodní, v následujícím roce pak prošla celkovou rekonstrukcí. V roce 2002 dostala novou fasádu, v roce 2004 pak byla obnovena i původní kopule.

AUDIO pro média: 2022-03-16 místostarosta Jaroslav Zatloukal.mp3, soubor typu mp3, (1,2 MB)

-JP-