V kraji zlato, v republice bronz. Uherské Hradiště opět boduje v třídění odpadů

DSC02124.JPG Po šesté v řadě se město Uherské Hradiště umístilo na nejvyšší příčce krajské soutěže „O keramickou popelnici“. Zároveň si město připsalo úspěch i v celostátní soutěži obcí v třídění odpadů „O Křišťálovou popelnici“, když se ve své kategorii umístilo mezi městy a obcemi z celé republiky na třetím místě.

V patnáctém ročníku krajské soutěže „O keramickou popelnici“, obhájilo Uherské Hradiště svá předchozí prvenství, připsalo si další vítězství v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel a neminul jej motivační příspěvek ve výši 30 tisíc korun. Soutěž organizuje Zlínský kraj ve spolupráci s firmou EKO-KOM a.s. Letošní výsledky byly slavnostně vyhlášeny 16. září v Bystřici pod Hostýnem. 

Soutěž O keramickou popelnici hodnotí množství vytříděného komunálního odpadu v jednotlivých městech. Hlavním ukazatelem je množství vytříděného plastu, papíru, skla, nápojového kartonu a kovu na jednoho občana v kilogramech.

Také celostátní vítěze ocenili zástupci Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., která je vyhlašovatelem soutěže „O křišťálovou popelnici“. O těch nejlepších rozhodovala celá řada kritérií a přihlíželo se také na celkové podmínky pro nakládání s odpady v obci. Hodnotilo se množství vytříděného odpadu na osobu a rok pro každou sbíranou komoditu.

Uherské Hradiště patří v množství vytříděného odpadu ve Zlínském kraji ke špičce už několik let. Úspěchy v oblasti třídění odpadu město Uherské Hradiště zaznamenává již od roku 2015, kdy získalo první keramickou popelnici za největší množství vytříděného odpadu ve Zlínském kraji. Podíl vytříděného odpadu se v Uherském Hradišti v posledních letech stále zvyšuje.

„Tuto informaci vnímáme velmi pozitivně a je zapotřebí vyslovit velké díky občanům, protože je evidentní, že jim na životním prostředí záleží. V třídění odpadů jsme dlouhodobě velmi úspěšní, což je ta nejlepší odměna za osvětovou činnost, které se léta věnujeme,“ sdělil starosta města Stanislav Blaha. Za kvalitní nakládání s odpady dostalo město letos také oficiální osvědčení o úspoře emisí za loňský rok.  Díky rozvoji a provozu systému tříděného odpadu a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, město Uherské Hradiště ve spolupráci se společností EKO-KOM přispělo ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy. „V roce 2020 město vytřídilo a odevzdalo k využití celkem 2 262 tun odpadu, za což město vyfakturovalo a obdrželo od Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. částku takřka 4,5 milionu korun,“ potvrdil místostarosta města Čestmír Bouda.


Bystřice_p-_H.-084.jpg


foto: slavnostní předávání ocenění O keramickou popelnici, Bystřice pod Hostýnem, foto -  Eufour PR, s. r. o.