V Mařaticích a Sadech přibude stromů

20220822_155334.jpg Celkem 74 nových stromů vysadí na podzim v Mařaticích a v Sadech město Uherské Hradiště. Akce bude stát skoro 600 tisíc korun, z toho 428 tisíc pokryjí dotace.

Město chce v každé z těchto částí města vysadit po 37 listnatých stromech, výsadby se uskuteční na podzim letošního roku. 

Bude se jednat především o domácí druhy listnatých dřevin včetně ovocných, například javory, lípy, třešně, mandloně, jabloně a slivoně, v menší míře pak dřeviny, které nejsou domácího původu, ale dobře snáší podmínky městského prostředí, například jerlíny a jírovce.

„Výsadba bude probíhat spíše roztroušeně po několika kusech v různých lokalitách uvedených katastrů, větší počet stromů na jedné parcele bude vysazen v nové třešňové aleji, která bude založena od Výšiny sv. Metoděje směrem k ulici Nad Žlebem,“ přiblížil místostarosta města Čestmír Bouda. Doplněna bude i mladá alej třešní na ulici Sadové. V ostrůvcích mezi parkovacími místy před Zimním stadionem budou stávající proschlé jeřáby nahrazeny novou výsadbou jerlínů, které by měly lépe snášet extrémní podmínky tohoto stanoviště. Mandloně a slivoně pak budou vysazeny do svahu podél ulice 1. máje, kde doplní porosty ovocných dřevin.

Vloni město zadalo zpracování posudků na výsadbu veřejné zeleně k žádosti o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí, ze kterého je poskytována dotace na nákup listnatých stromů a pomocného výsadbového materiálu. „Dotaci na nákup stromů jsme získali, samotné výsadby však musíme uhradit z vlastních prostředků,“ upřesnil Čestmír Bouda.

Obnova zeleně ve městě probíhá kontinuálně, přičemž zeleň je vysazována jak v rámci jednotlivých investičních akcí, tak také samostatně.

„Stále platí, že za každý pokácený strom se nejméně jeden další vysadí, nicméně v rámci možností se snažíme využít každé investiční akce k obnově zelených ploch a pokud to jde, vysazujeme tam stromy. Velmi kladný ohlas u veřejnosti mají i výsadby květinových pásů v různých lokalitách města,“ poznamenal starosta města Stanislav Blaha. 

V posledních 2 letech město na území Mařatic a Jarošova vysadilo také několik interakčních prvků – pásů zeleně. Jedná o liniové výsadby keřů a stromů s důrazem na využití původních dřevin. Jejich hlavním přínosem je zvýšení biodiverzity a zadržení vody v krajině, protierozní funkce a zlepšení možnosti migrace živočichů. Výsadbou těchto prvků však dochází také ke zvýšení estetické hodnoty a ekologické stability krajiny.

foto: jedna z letošních výsadeb proběhla také Na Splávku 

-JP-