V realizaci

Park Rochus a lesopark Lachovec – společné přírodní a kulturní dědictví

Město Uherské Hradiště s městem Púchov realizují společný projekt v rámci přeshraniční spolupráce programu Interreg Slovenská republika – Česká republika.

 

Zakládání prvků ÚSES v k.ú. Jarošov, Uherské Hradiště

V lokalitě Rochus probíhá realizace projektu "Zakládání prvků ÚSES v k.ú. Jarošov, Uherské Hradiště", jehož předmětem je výsadba a následná údržna liniových prvků zeleně a lokálního biokoridoru. Celkové náklady projektu činí 2 071 864,58 Kč, z toho finanční podpora Evropského fondu pro regionální rozvoj dosáhla výše 1 926 834,05 Kč.