V realizaci

Volnočasový spot podél cyklotras v Uherském Hradišti

Nový skatepark (přesněji volnočasový spot podél cyklotras v Uherském Hradišti) vyroste v okrajové části areálu aquaparku v Uherském Hradišti. Záměrem města je vystavět vysoce kvalitní, moderní a bezpečný skatepark, který nebude vyžadovat nákladnou údržbu nebo časté opravy.

 

Energetické úspory bytových domů 879-880, tř. M. Malinovského

Město pokračuje v realizaci energetických úspor bytových domů ve svém majetku.

 

Modernizace učeben klíčových kompetencí Základní školy, Uherské Hradiště, Sportovní 777

Cílem projektu je zkvalitnění výuky žáků v klíčových kompetencích v oblasti cizích jazyků a přírodovědných oborů. Toho bude dosaženo modernizací a novým vybavením tří učeben technikou a didaktickými pomůckami, zajištěním vnitřní konektivity a bezbariérovosti školy a vnějšího okolí školní budovy. Celkové náklady na realizaci projektu dosáhnou 5 373 319,- Kč, z toho dotace Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu ROP ve výši 4 835 987,1 Kč pokryje 90 % výdajů projektu.

 

Regenerace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku - II. etapa

IMG_7707.JPG Město získalo šestimilionovou dotaci Státního fondu podpory investic (SFPI) na realizaci druhé etapy projektu zaměřeného na regeneraci veřejných prostranství sídliště Na Rybníku.

 

Hradiště chytře

Uherské Hradiště realizuje z fondů EU koncept „SMART CITY“.

 

Regulační plán RP1 - Nemocnice

Další dokumentací, která se aktuálně pořizuje, je Regulační plán Nemocnice. Regulační plán stanoví základní koncepci veřejné infrastruktury a podmínky pro využití areálu o rozloze cca 17 ha. Město získá závazný podklad pro prosazení koncepčního řešení využití významné plochy v blízkosti centra města.