V realizaci

Regenerace veřejných prostranství sídliště Na Rybníku - II. etapa

IMG_7707.JPG Obnově veřejných prostranství panelových sídlišť věnuje město Uherské Hradiště zvýšenou pozornost i značné finanční prostředky od konce 90. let minulého století. Fyzickou obnovou postupně prošla většina panelových sídlišť, další projekty město připravuje. Aktuálně je před dokončením příprava druhé etapy regenerace sídliště Na Rybníku

 

Hradiště chytře

Uherské Hradiště realizuje z fondů EU koncept „SMART CITY“.

 

Modernizace učebny klíčových kompetencí Základní školy a Mateřské školy, Uherské Hradiště, Jarošov, Pivovarská 200

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro zlepšení výuky a vzdělávání žáků školy v klíčových kompetencích (informatika a práce s digitálními technologiemi). Projekt je podpořen dotací Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního plánu (IROP).

 

Modernizace učeben klíčových kompetencí Základní školy a Mateřské školy Větrná 1063, Uherské Hradiště

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro zlepšení výuky a vzdělávání žáků školy v klíčových kompetencích (výuka cizích jazyků). Projekt je podpořen dotací Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního plánu (IROP).

 

Modernizace učebny klíčových kompetencí Základní školy T.G. Masaryka, Uherské Hradiště, Mařatice, 1. Máje 55

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro zlepšení výuky a vzdělávání žáků školy v klíčových kompetencích (informatika a práce s digitálními technologiemi). Projekt je podpořen dotací Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního plánu (IROP).

 

Regulační plán RP1 - Nemocnice

Další dokumentací, která se aktuálně pořizuje, je Regulační plán Nemocnice. Regulační plán stanoví základní koncepci veřejné infrastruktury a podmínky pro využití areálu o rozloze cca 17 ha. Město získá závazný podklad pro prosazení koncepčního řešení využití významné plochy v blízkosti centra města.

 

Město Uherské Hradiště pořizuje nový územní plán

uzemni plan Město Uherské Hradiště uspělo v žádosti o dotaci a pořizuje nový územní plán. Důvodem jeho potřebnosti je neustálý vývoj území a životních podmínek. Výrazným impulsem pro tvorbu nového územního plánu jsou i stále narůstající návrhy občanů na jeho změnu a v neposlední řadě se jedná o veřejný zájem, který vyvolává dynamický ekonomický a sociální rozvoj města Uherské Hradiště. Pořídit územní plán rovněž vyplývá ze zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.