V realizaci

Modernizace odborných učeben základních škol v Uherském Hradišti

Město Uherské Hradiště pokračuje v modernizaci odborných učeben svých základních škol. Cílem nového projektu je zlepšení zázemí a podmínek pro výuku přírodních věd, jazyků, informačních a komunikačních technologií a technických dovedností v ZŠ Větrná, ZŠ Sportovní a ZŠ Za Alejí.

 

Společné přírodní dědictví měst Uherské Hradiště a Púchov

rochus_hriste_2.jpg Město Uherské Hradiště ve spolupráci s partnerským městem Púchov realizuje již druhý společný projekt podpořený v rámci programu Interreg Slovenská republika – Česká republika, a to s názvem „Společné přírodní dědictví měst Uherské Hradiště a Púchov – doplnění infrastruktury lesoparku Lachovec a parku Rochus“.

 

Dětské dopravní hřiště

DDH Uherské Hradiště Město Uherské Hradiště realizuje za podpory Zlínského kraje projekt "Rozšíření dětského dopravního hřiště v Uherském Hradišti".

 

Modernizace školní kuchyně ZŠ UNESCO

Jídelna ZŠ UNESCO Modernizace školní kuchyně bude dotačně podpořena z prostředků Zlínského kraje.

 

Město vybuduje cyklostezku v areálu sídliště Mojmír

Cyklo Mojmír UH Uherské Hradiště pokračuje v budování sítí cyklostezek a stezek pro chodce a cyklisty, tentokrát uspělo v žádosti o dotaci na realizaci cyklostezky Mojmír.

 

Město vybuduje cyklostezku Mařatice - Sady

cyklo_perex.jpg Místní části Mařatice a Sady budou propojeny novou stezkou pro pěší a cyklisty.

 

Park Rochus a lesopark Lachovec – společné přírodní a kulturní dědictví

Město Uherské Hradiště s městem Púchov realizují společný projekt v rámci přeshraniční spolupráce programu Interreg Slovenská republika – Česká republika.

 

Zakládání prvků ÚSES v k.ú. Jarošov, Uherské Hradiště

V lokalitě Rochus probíhá realizace projektu "Zakládání prvků ÚSES v k.ú. Jarošov, Uherské Hradiště", jehož předmětem je výsadba a následná údržna liniových prvků zeleně a lokálního biokoridoru. Celkové náklady projektu činí 2 071 864,58 Kč, z toho finanční podpora Evropského fondu pro regionální rozvoj dosáhla výše 1 926 834,05 Kč.