V Redutě byli společně oceněni nejlepší lidoví řemeslníci města Uherské Hradiště i Zlínského kraje

DSC_7096.jpg Další velké osobnosti z oblasti tradičních lidových řemesel se 14. června 2018 dočkaly svých ocenění. Pro prestižní Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby, kterou uděluje město Uherské Hradiště, si letos přišly Hana Šubrtová, za práci s hlínou (tupeská keramika – fajáns) a Anna Heliová za práci s textiliemi (bílá dírková výšivka). Historicky poprvé bylo udělování Ceny Vladimíra Boučka spojeno s udílením celokrajských cen Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje. Ty si převzali výrobci krojové obuvi a opasků Petr a Zlatuše Hejdovi, Božena Habartová, která se věnuje šití krojových součástí a Marie Pyrchalová za zuberskou výšivku.

Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby jako formu veřejného uznání mistrů lidové umělecké výroby v regionu uděluje město Uherské Hradiště od roku 2005.  Ve svém názvu nese jméno Vladimíra Boučka, zakladatele novodobých forem péče o tradiční lidovou uměleckou výrobu a významné osobnosti města Uherské Hradiště. Cena může být udělena osobám, které udržují a zachovávají při své činnosti znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních lidových řemesel, kteří výsledky své činnosti prezentují na veřejnosti při konání jarmarků tradičních a uměleckých řemesel v Uherském Hradišti, při akcích pořádaných Slováckým muzeem a při jiných podobně zaměřených iniciativách na území města Uherské Hradiště. O udělení ceny rozhoduje Zastupitelstvo města Uherské Hradiště na základě doporučení poradní odborné komise.

Zlínský kraj přistoupil k oceňování lidových tvůrců ve svém regionu v roce 2011 a v návaznosti na celostátní ocenění Nositel tradice lidových řemesel, zřídil titul Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje. Je formou veřejného uznání a také podporou těm, kdo se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentovat a předat je dalším generacím.

„Obě ceny se navzájem v mnohém prolínají, obě jsou formou veřejného uznání a také podporou těmto vzácným lidem. Týkají se Uherskohradišťska, ale i území Zlínského kraje a jeho tří národopisných regionů. Už několik let jsme spolu s Krajem uvažovali, že prolneme taktéž slavnostní akt předání obou cen,“ vysvětlil místostarosta města Uherské Hradiště Ivo Frolec.

V minulosti již několik držitelů Ceny Vladimíra Boučka obdrželo také krajský titul Mistra tradiční rukodělné výroby a naopak.  Z letos oceněných „Mistrů“ mají již z dřívějška cenu Vladimíra Boučka manželé Hejdovi a Božena Habartová.

 

Nositelé ocenění - Cena Vladimíra Boučka:

2018 Hana Šubrtová, Anna Heliová

2017 Marie Hrobařová, Irena Burdová

2016 Marie Bilíková, Tomáš Mareček

2015 Taťána Malinová a manželé Crlovi

2014 Zdeňka Rajsiglová a manželé Hejdovi

2013 Rozálie Blažková, Marie Skrežinová

2012 Marta Šuranská, Božena Habartová

2011 Zuzana Hartlová

2010 Marie Vlčková, Emil Kobza

2009 Anna Pohunková, Igor Chrástek

2008 Antonín Hájek

2007 Hana Špalková

2006 Františka Snopková

2005 František Mikulec

 

Nositelé ocenění – Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje

 2018 Božena Habartová (CVB), Petr a Zlatuše Hejdovi (CVB), Marie Pyrchalová

 2017 Zuzana Hartlová (CVB), Jiří Hýža, Petr Mužík

 2016 Rozálie Blažková (CVB), Vladislava Hrubešová, Taťána Malinová (CVB)

 2015 Lenka Macečková, Marie Sekaninová, Antonín Hájek (CVB)

 2014 Marie Skrežinová (CVB), Antonín Moštěk, Josef Fryzelka

 2013 Ludmila Kalivodová, Božena Vráželová, Stanislava Žabková

 2012 Jiří Machaníček, Ivan Šulák, František Zuska

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Klára Korvasová

T: 572 525 133
M: 731 687 993
E: Klara.Korvasova@mesto-uh_cz