V Redutě opět stáli na pódiu učitelé, odnesli si ocenění za svou práci

IMG_9248.JPG Už po jedenácté si vynikající učitelé z mateřských, základních i středních škol v Uherském Hradišti vyslechli slova uznání za svou náročnou práci. Slavnostní předání ocenění pedagogickým pracovníkům se uskutečnilo ve čtvrtek 12. dubna v uherskohradišťské Redutě.

Slavnostní událost moderovali nadaní žáci Základní umělecké školy Uherské Hradiště Ester Kocábová a Šimon Ludvíček, přičemž o slavnostní atmosféru se svými hudebními i tanečními vystoupeními postarali jejich spolužáci a učitelé ze Základní umělecké školy. Speciálními hosty slavnostního odpoledne se stali herci Eva Josefíková a David Janík.

Ceny oceněným předávali všichni členové vedení města – starosta Stanislav Blaha, místostarostové Zdeněk Procházka a Ivo Frolec a člen rady města František Elfmark. 

Přehled oceněných pedagogů v roce 2018

Kategorie - výrazná pedagogická osobnost                       

Mgr. Ludmila Bednaříková,     ZŠ a MŠ Větrná    učitelka 1. st., speciální pedagog

Mgr. Pavla Gajdošová,           ZŠ Sportovní      učitelka 1. st.

Mgr. Miluše Hladká,                ZŠ Sportovní     učitelka 1. st.

Mgr. Marie Holčíková,             ZŠ Za Alejí    učitelka 2. st., zást. ředitele

Mgr. Martina Plačková,           ZŠ UNESCO    učitelka 2. st.

Bc. Bronislava Skuciusová,       ZŠ a MŠ Větrná   učitelka MŠ

Kategorie - vynikající začínající pedagogický pracovník                 

Mgr. Gabriela Huňková,          ZŠ UNESCO   učitelka 1. st.

Ocenění pedagogové ostatních zřizovatelů                       

 Mgr. Iva Mráčková,                         OA, VOŠ a JŠ       učitelka

Ing. Zuzana Mahdalová,                  MESIT střední škola  učitelka

Mgr. et MgA. Hana Nemravová,       ZUŠ                  učitelka

Mgr. Alena Němečková,                   OA, VOŠ a JŠ   učitelka

Mgr. Bedřiška Pleváková,                  SŠPHZ   učitelka

RNDr. Alena Popelková,                    Gymnázium  učitelka

Mgr. Taťána Slováčková,                    ZŠ a MŠ UH, Šafaříkova   učitelka

Mgr. Pavel Šupka,                               SŠPHZ  učitel

Mgr. Pavel Šuranský,                          Gymnázium   učitel

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz