V říjnu a v listopadu přistaví město kontejnery na odpad

IMG_20180924_100700.jpg Vážení spoluobčané, na podporu legální likvidace odpadů a s cílem snižovat vytváření černých skládek město připravilo bezplatný sběr vybraných druhů odpadu formou velkoobjemových kontejnerů. Termíny přistavení kontejnerů jsou v přiložené mapce.

Kontejnery na kompostovatelný BIO odpad budou přistaveny do vybraných místních částí

(Sady, Vésky, Míkovice a Jarošov) po dobu jednoho týdne. Kontejnery jsou určeny na trávu,

plodiny, listy apod. Do kontejnerů nepatří například větve nebo živočišný odpad.

Sběr velkoobjemového (nábytek, matrace, pneumatiky, atd.), kovového a elektro odpadu

bude probíhat na určených místech za dohledu proškolených pracovníků vždy v sobotu od

8 – 13 hod. Konkrétní umístění kontejnerů s rozpisem dnů je specifikováno v přiložené mapce.

Do kontejnerů nepatří stavební suť a nebezpečný odpad (barvy, ropné látky, autobaterie, atd.).

MAPKA SBĚRU ODPADU A TERMÍNY:  Leták - velkoobjemové kontejnery - podzim 2020.pdf

Foto: černá skládka u jednoho z kontejnerových stání v Uherském Hradišti, autor: Město Uherské Hradiště

V případě dotazů prosím pište na e-mail: lenka.nemeckova@mesto-uh_cz.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lenka Němečková, DiS.

T: 572 525 383
M: 731 690 012
E: Lenka.Nemeckova@mesto-uh_cz