V Uherském Hradišti bylo v době první republiky i letiště

IMG_0654.JPG K letošnímu 100. výročí vzniku samostatného československého státu připravilo město Uherské Hradiště a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti výstavu, která dokumentuje události ve městě v říjnu 1918 a následujícího období. Výstava Uherské Hradiště v době první republiky je instalována v hlavní chodbě bývalé Jezuitské koleje na Masarykově náměstí a zájemci ji mohou zhlédnout od 18. června 2018.

Těžiště výstavy je zaměřeno na rozvoj města v období první republiky. Město se tehdy výrazně rozrostlo a nebývale se zlepšil také jeho vzhled. Sídlila v něm řada úřadů a institucí, od krajského soudu a státního zastupitelství až po okresní orgány politické správy či vojenské a bezpečnostní složky. Ve městě vznikly nové střední školy a rozvíjel se kulturní a společenský život. Svým významem přesahovalo běžná okresní města a bylo považováno za skutečnou metropoli Slovácka.

Uherské Hradiště bylo před samotným vznikem Československa také velmi významným dějištěm historických událostí. Vyhlášení samostatného státu v Praze předcházel v Uherském Hradišti například Manifestační sjezd slováckého lidu s 20 tisíci účastníky ze 179 obcí.

 S průběhem manifestačního sjezdu, který se uskutečnil v městském parku 26. května 1918, se návštěvníci seznámí hned v úvodu výstavy, stejně jako s provoláním Národního výboru československého i zněním zákona o vyhlášení samostatného státu,“ přiblížila autorka scénáře výstavy PhDr. Blanka Rašticová.

V pozdním podzimu roku 1918 se Uherské Hradiště stalo sídlem Zvláštního velitelství československých vojsk na Slovensku, jehož úkolem byla koordinace postupu dobrovolnických vojsk k zabezpečení státní moci zejména v pohraničí.

"Pro mnohé občany města bude jistě překvapením, že ve městě bylo v prosinci 1918 zřízeno vojenské letiště, na němž až do září 1919 operovala 1. letecká setnina,“ prozradila autorka.

S rozvojem politického a společenského života kráčel ruku v ruce urbanistický rozvoj města. V meziválečném období byla postavena celá řada staveb, ať již veřejných či soukromých, které dodnes patří k historicky zajímavým objektům ve městě. K těm nejpozoruhodnějším patří dodnes užívaná budova někdejší Městské spořitelny či tehdejší sídlo finančních úřadů, Živnostenská škola Tomáše Bati nebo pavilon infekčního oddělení – dnes všem dobře známý „skleňák“ v nemocnici.

K projektantům staveb z meziválečného období patřili brněnští architekti Bohuslav Fuchs, Adolf Liebscher či Jaroslav Stockar-Bernkopf, zlínský architekt Vladimír Karfík, ale také uherskohradišťští stavitelé Ladislav Šupka nebo Karel Dvořák.

Výstava Uherské Hradiště v době první republiky nabízí návštěvníkům množství historických fotografií z fondu Slováckého muzea a jedinečnou příležitost seznámit se s důležitou kapitolou dějin města.

Scénář výstavy zpracovala PhDr. Blanka Rašticová, o grafické řešení a tisk se postaralo Studio 5, v.o.s., Uherské Hradiště.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz