V Uherském Hradišti poprvé zasedalo nové zastupitelstvo

IMG_9853.JPG Dne 5. listopadu se v Uherském Hradišti konalo první, ustavující zasedání nového zastupitelstva města. Zastupitelé zvolili starostu města, místostarosty i členy rady města.

Město Uherské Hradiště povede v příštích 4 letech Stanislav Blaha. Na ustavujícím zastupitelstvu získal 14 hlasů, 9 zastupitelů se hlasování zdrželo, 4 byli proti. Stanislava Blahu navrhla do funkce starosty koalice ODS, KRUH, KDU-ČSL a TOP 09.

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva, které se uskutečnilo ve velkém sále Reduty v Uherském Hradišti, složili jeho členové slib. Zastupitelstvo města Uherské Hradiště tvoří 27 členů (seznam zastupitelů: https://www.mesto-uh.cz/zastupitelstvo).

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště na svém prvním zasedání také zvolilo místostarosty a určilo jejich pořadí:

Prvním místostarostou byl zvolen Ivo Frolec (KRUH), druhým místostarostou se stal Čestmír Bouda (KDU-ČSL) a trojici místostarostů doplnil Jaroslav Zatloukal (ODS). Zatímco Ivo Frolec bude neuvolněným místostarostou, Čestmír Bouda a Jaroslav Zatloukal budou své funkce vykonávat jako uvolnění. 

Po dnešním zasedání Zastupitelstva města Uherské Hradiště je známé i složení nové rady města, která se skládá z 9 zástupců koalice. Struktura rady města je: starosta, 3 místostarostové, z nichž budou dva uvolnění a jeden neuvolněný pro výkon funkce a 5 členů rady města.  V radě města jsou 4 členové ODS, 2 členové volební strany KRUH, 2 členové za KDU-ČSL a 1 členka za TOP 09.

Rada města Uherské Hradiště má toto složení:

Ing. Stanislav Blaha (ODS) – starosta (územní plánování, rozvoj města, finance, městská policie)

PhDr. Ivo Frolec (KRUH) – 1. místostarosta (kultura a cestovní ruch, školství a sport)

Ing. Čestmír Bouda (KDU-ČSL) – 2. místostarosta (majetek, životní prostředí, informatika, sociální věci)

Ing. Jaroslav Zatloukal (ODS) – 3. místostarosta (investice, doprava, architektura a regenerace MPZ)

Ing. Jiří Durďák (ODS) – člen rady města

Pavlína Jagošová (ODS) – členka rady města

PhDr. Blanka Rašticová (KRUH) – členka rady města

Ing. František Rochovanský (KDU-ČSL) – člen rady města

Mgr. Zuzana Vandame (TOP 09) – členka rady města

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz