V Uherském Hradišti probíhá šetření Vaše práva - řekněte nám, co je pro vás důležité!

pruzkum.JPG Vážení občané, město Uherské Hradiště obdrželo zprávu agentury MEDIAN, že také v Uherském Hradišti se ve vybraných domácnostech uskutečňuje prestižní mezinárodní šetření Vaše práva – řekněte nám, co je pro vás důležité! Tazatelé navštíví vybrané domácnosti v období od poloviny března do poloviny června 2019.

Dotazování probíhá osobním rozhovorem, některé části může vyplnit přímo respondent. Otázky se týkají problémů v České republice, služeb v oblasti bydliště nebo osobních zkušeností s porušováním práv či diskriminací.  Odpovědi jsou anonymní, všechny údaje budou použity pouze v rámci souhrnných údajů a je vyloučeno jakékoliv zneužití osobních informací. Svou účastí ve výzkumu se domácnosti k ničemu nezavazují. Dotazování ve většině případů trvá 45 minut.

Pokud si přejete získat další informace o výzkumu, kontaktujte agenturu MEDIAN na telefonním čísle 774 637 955. Můžete také napsat zprávu na e-mailovou adresu vase.prava@median_cz 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Klára Korvasová

T: 572 525 133
M: 731 687 993
E: Klara.Korvasova@mesto-uh_cz