V Uherském Hradišti se daň z nemovitých věcí letos nemění

Na základě informací z Finančního úřadu pro Zlínský kraj se koeficient velikosti obce, podle kterého se stanovuje výpočet daně z nemovitých věcí, v letošním roce měnit nebude. Finanční úřad město informoval, že prověřoval údaje o počtu obyvatel města v roce 2022 a dle zveřejněných údajů ČSÚ za měsíc březen byl počet obyvatel města větší jak 25 tisíc. Proto daň zůstane stejná jako dosud.

V červenci minulého roku Finanční úřad město informoval, že na základě sčítání lidu v roce 2021 klesl počet obyvatel města pod 25 tisíc. Město Uherské Hradiště proto v září 2022 informovalo, že na celém území města bude Finanční úřad vypočítávat koeficient velikosti obce 2,0 za celé území, zatímco dosud to byl koeficient 3,5 ve středu města a v Mařaticích a v ostatních místních částech 2,5. K avizované změně ale nedojde.

„Od Finančního úřadu jsme nyní dostali dopis, ve kterém jsme byli informování, že relevantním údajem o počtu obyvatel je počet obyvatel podle obvyklého pobytu zveřejněný Českým statistickým úřadem v březnu 2022, na jehož základě má město více než 25 tisíc obyvatel. Ke změně koeficientu 3,5 ve středu města a v Mařaticích a v ostatních místních částech 2,5 tedy v letošním roce nedojde,“ popsal věc starosta města Stanislav Blaha.

Nyní proto může město v rozpočtu zvýšit očekávané příjmy daně z nemovitých věcí o 5, 7 milionu korun a současně v kapitálových výdajích navýšit rezervy pro jednotlivé místní komise celkem o 1,8 milionu.

-JP-