V ulici Růžová v centru města započne v únoru revitalizace

Růžová 1.JPG Oznámení občanům o revitalizaci veřejných uličních prostor v centru města - ulice Růžová, jejíž realizace musela být v loňském roce z důvodu nedostupnosti materiálu odložena na letošní rok. Revitalizace ulice Růžová se uskuteční v měsících únoru až červnu 2022.

Vážení občané, 

v období od 02/2022 do 06/2022 bude probíhat Revitalizace veřejných uličních prostor v centru města – ulice Růžová.

Revitalizace ulice Růžová spočívá v rekonstrukci ulice včetně přilehlých chodníků v celé délce ulice. Součástí oprav bude i vybudování veřejného osvětlení a doplnění mobiliářem. Stavební práce budou zahájeny 17. 2. 2022 (za předpokladu příznivých klimatických podmínek).

Při rekonstrukci bude omezen pohyb po komunikaci. Zhotovitel stavebních prací zajistí přístup pro pěší do všech nemovitostí a bude informovat místní obyvatele o zahájení stavebních prací, a to ve 14 denním předstihu.

Náhradní svozové místo odpadů je domluveno u telefonní budky knihovny na Masarykově náměstí nebo na ulici Hradební. Jestliže nebude možné odpadové nádoby z ulice Růžové přesunout na svozové místo, pak zhotovitel stavby zajistí pomoc při přesunu nádob přes rekonstruovanou část ulice.

Zároveň vás touto formou žádáme o strpení s dočasnou úpravou povrchu komunikace a chodníku.

Děkujeme za pochopení.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace staveb
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Ladislav Čapek

T: 572 525 273
M: 739 488 987
E: Ladislav.Capek@mesto-uh_cz