Ve Smetanových sadech se začíná s opravou páteřního chodníku

IMG_20201215_111224.jpg Dne 23. února 2021 budou zahájeny stavební práce na chodníku ve Smetanových sadech, který vede od Kina Mír ke Slovácké búdě a dále k ulici U Stadionu. Žádáme veřejnost o dodržování bezpečnosti a používání okolních chodníků.

Práce budou probíhat po etapách, začínat se bude úsekem vedoucím kolem Slovácké búdy ústícím do ulice U stadionu. 

Město zrekonstruuje nejen celý páteřní chodník začínající za budovou Kina Mír, který dále vede kolem Slováckého muzea a Slovácké búdy na ulici U Stadionu, ale rovněž zpevněný povrch oválu u altánu a zpevněné plochy u Slováckého muzea a u Slovácké búdy. Součástí akce budou také práce na veřejném osvětlení, při kterých budou osazena 3 nová svítidla. Povrch chodníku bude řešen kombinací nepravidelných betonových kostek a v některých částech žulových kostek. Jednotlivé etapy prací by měly trvat až do druhé poloviny měsíce června. 

Žádáme návštěvníky parku, aby dbali osobní bezpečnosti. Děkujeme. 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace staveb
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Zdeněk Bača

T: 572 525 271
M: 728 932 089
E: Zdenek.Baca@mesto-uh_cz