Ve Véskách se bude v červnu opravovat železniční přejezd

dfgdfj.jpg Vážení občané, chystají se úpravy železničního přejezdu ve Véskách včetně jeho osazení závorami, což bude znamenat desetidenní uzavření tohoto přejezdu. Termín uzavírky je 2. 6. – 11. 6. 2020.

Od 2. 6. 2020 do 11. 6. 2020 dojde k realizaci stavebních úprav železničního přejezdu P7964 UH – Vésky. V rámci úprav by mělo dojít také k vybudování nového zabezpečení – závor.

Komunikace vedoucí od křižovatky ul. Solná s ul. Větrnou směrem do Vések a ul. Zámostí od křižovatky se silnicí I/50 k tomuto přejezdu se stanou od 2. 6. do 11. 6. komunikacemi slepými. To vyvolá i změny ve vedení autobusů MHD.

MHD (linka č. 802 002 Uherské Hradiště - Míkovice - Kunovice - Uherské Hradiště) bude po dobu uzavírky vedena jen do městské části Vésky na zastávku „Uherské Hradiště, Vésky, střed“, kde se bude autobus otáčet.

MHD (linka č. 802 006 Uherské Hradiště – Kunovice - Míkovice - Uherské Hradiště) bude vedena z Kunovic pouze do Míkovic a přes obchvat do Podolí, kde je nejbližší místo pro otočení.

Otáčení autobusů - schéma v PDF:  Otáčení BUS.PDF

Objízdná trasa pro motorová vozidla bude vedena přes obchvat – silnici I/50. 

Schéma dopravního značení v PDF:  Uzavírka žel.přejezdu Vésky.pdf

Pěší doprava bude zajištěna v místě stavby (přejezdu) provizorním přechodem přes kolejiště.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Dušan Pavlíček

T: 572 525 552
M: 606 351 178
E: Dusan.Pavlicek@mesto-uh_cz