Město přistaví velkoobjemové kontejnery na vybrané druhy odpadu

kontejner.jpg Vážení občané, na podporu legální likvidace odpadů a s cílem snižovat vytváření černých skládek město opět připravilo bezplatný sběr vybraných druhů odpadu formou velkoobjemových kontejnerů.

V sobotu 23. 4. od 8 do 12 hodin budou přistaveny dva velkoobjemové kontejnery ve Štěpnicích. Tyto svozy se budou opakovat každou sobotu ve všech místních částech města až do konce května. Poslední svoz je v 28. 5. ve Véskách a Míkovicích.

Harmonogram sběru odpadu ve formátu PDF: 

Letak_ODPADY_2022.pdf, soubor typu pdf, (1,4 MB)

velkoobjemový odpad.JPG

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lenka Němečková, DiS.

T: 572 525 383
M: 731 690 012
E: Lenka.Nemeckova@mesto-uh_cz