Velkoobjemový kontejner na BIO odpad a svoz nebezpečného odpadu

Město Uherské Hradiště informuje, že od 11.04. - 18.04.2023 bude v ulici Zámostí, za železničním přejezdem, přistaven velkoobjemový kontejner na BIO odpad. Kontejnery jsou určeny k uložení trávy, plodů, listí apod. Svoz nebezpečných odpadů proběhne 12.04.2023 od 16:00 do 17:45 hodin z ulice Zámostí, za železničním přejezdem.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Oddělení propagace a vnějších vztahů
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Veronika Šarátková

T: 572 525 126
M: 739 488 545
E: Veronika.Saratkova@mesto-uh_cz