Velkoplošné opravy komunikací - termíny

IMG_6184.jpg Vážení občané, na základě upřesnění zhotovitele zveřejňujeme termíny realizace velkoplošných oprav komunikací ve městě, které budou spojeny s omezením silničního provozu.

1. Serpentiny Mařatice (horní úsek)

Frézování povrchu  16. – 17. 7. 2018

Pokládka nového živičného povrchu 23. – 25. 7. 2018

2. Ul. Pplk. Vladimíra Štěrby

Frézování povrchu 30. – 31. 7. 2018

Přípravné práce (dočištění, výšková úprava šachet, lokální opravy obrub)

Pokládka nového živičného povrchu 13. – 14. 8. 2018

3. Ul. Na Stavidle

Frézování povrchu – 30. – 31. 7. 2018

Přípravné práce (dočištění, výšková úprava šachet, lokální opravy obrub)

Pokládka nového živičného povrchu 13. – 14. 8. 2018

Frézování vozovek bude probíhat za provozu, který bude částečně omezen nerovností vozovky a pohybem pracovních strojů.

Pokládka nové živičné vrstvy bude realizována za uzavírky dotčeného úseku komunikace.

Změna uvedených termínů je možná pouze z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy by technologicky nebylo možné práce provést (zejména pokládku nové živičné vrstvy).  

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Dušan Pavlíček

T: 572 525 552
M: 606 351 178
E: Dusan.Pavlicek@mesto-uh_cz