Velkoplošné opravy místních komunikací v Uherském Hradišti

IMG_6193.jpg Podobně jako každý rok v létě, také letos využije město Uherské Hradiště části období letních prázdnin pro opravy vybraných komunikací. Opravy budou zahájeny v průběhu srpna a potrvají do konce měsíce září.

Za 2,7 milionu korun nechá město opravit vybrané úseky asfaltobetonových komunikací: část vozovky v ulici Za Olšávkou, na ulici Školní se dočká opravy úsek od ulice 1. máje po ulici Okružní, na náměstí Republiky úsek podél bytového domu č.p. 914 - 922 a na ulici Svatováclavská příjezd k nemovitostem č.p. 908-913 a č.p. 594.

Na dotčených komunikacích dojde k výměně obrusné vrstvy vozovky, tedy současný více či méně degradovaný povrch s řadou trhlin, výmolů či starých lokálních oprav bude odfrézován a plošně nahrazen novou, asi 5 cm silnou vrstvou asfaltobetonu. S tím je spojena i sanace a vyrovnávka podkladní vrstvy asfaltobetonu, která zůstane zachována, výšková úprava stávajících šachet a poklopů umístěných ve vozovce. Lokálně bude řešeno opravení poškozených či doplnění chybějících obrub.

Dopravní omezení provázející opravy budou vždy pouze v řádu jednotek dnů. „Příjezdové komunikace k bytovým domům na náměstí Republiky a v ulici Svatováclavská bude nutné po dobu pokládky asfaltobetonu zcela uzavřít, ale půjde pouze o několik hodin, nejvíce o půl dne,“ upřesnil místostarosta Jaroslav Zatloukal.  V ulicích Školní a Za Olšávkou bude snaha práce realizovat za částečného omezení provozu (po polovinách vozovky). „Rozhodující slovo z hlediska řešení dopravního omezení s ohledem na bezpečnost silničního provozu však bude mít Policie ČR, která se bude k návrhům přechodného dopravního značení vyjadřovat,“ dodal místostarosta.

-JP-

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz