Velkoplošné opravy místních komunikací v Uherském Hradišti

velkoplošné opravy.jpg Podobně jako každý rok v létě, také letos využije město Uherské Hradiště období letních prázdnin pro opravy vybraných částí komunikací, letos však v návaznosti na probíhající rekonstrukci plynovodu v Mařaticích.

Předmětem veřejné zakázky jsou velkoplošné opravy asfaltobetonových povrchů vybraných úseků komunikací v Uherském Hradišti. Za 2,2 milionu korun nechá město opravit úseky komunikací v Uherském Hradišti – Mařaticích, konkrétně na ulicích Školní, Polní, Na Nivách a Okružní. V rámci oprav je řešen také další úsek v ulici Sportovní, mezi parkovištěm na náměstí Míru a zimním stadionem.

V letošním roce velkoplošné opravy komunikací navazují zejména na aktuálně probíhající rekonstrukci plynovodu v Mařaticích. V rámci této stavby jsou dotčeny také místní komunikace. Plošnou opravu vozovek, které jsou dotčeny liniovým výkopem či větším množstvím přípojek vedených napříč přes vozovku výkopovou technologií, řeší zhotovitel stavby na náklady investora.

„Po vzájemné dohodě investora rekonstrukce plynovodu a města jako správce místních komunikací jsme přistoupili k doplnění některých úseků místních komunikací, jejichž opravu hradí město Uherské Hradiště. Jedná se o úseky vozovek, které sice nebyly přímo dotčeny rekonstrukcí plynovodu, ale jejich celkový stavební stav již vyžadoval velkoplošnou opravu,“ vysvětlil místostarosta Jaroslav Zatloukal.

Konkrétně jsou na náklady města řešeny úseky vozovek v ulicích Školní (1800 m2), Polní (750 m2), Na Nivách (150 m2) a Okružní (390 m2). Další úseky vozovek v této lokalitě již na plošnou opravu připravují zhotovitelé rekonstrukce plynovodu. Nové povrchy vybraných úseků komunikací by měly být dokončeny na přelomu července a srpna. Plošná pokládka asfaltobetonu se neobejde bez dopravních omezení. Vzhledem k rozsahu oprav bude jejich realizace etapizována, aby byla vždy z větší části zajištěna dopravní obslužnost území. Řidiče tedy žádáme o toleranci, ohleduplnost a respektování aktuálního přechodného dopravního značení.

Z důvodu úspory prostředků zejména spojených s přesunem techniky na plošné vysprávky komunikací je v rámci velkoplošných oprav současně řešen i další úsek ulice Sportovní (750 m2).  Nového povrchu se do konce prázdnin dočká úsek stezky pro chodce a cyklisty mezi parkovištěm na náměstí Míru a zimním stadionem.

AUDIO pro média: místostarosta Ing. Jaroslav Zatloukal: 2021-07-16 Ing. Jaroslav Zatloukal - opravy komunikací.mp3, soubor typu mp3, (1,56 MB)

foto: ilustr. 

Jan Pášma, tiskový mluvčí města Uherské Hradiště