Ven pouze do devíti večer a obchody zavřou dříve, v neděli pak úplně

vlada-848x335.jpg Vláda ČR v pondělí 26. 10. schválila nová krizová opatření, která mají za následek zpřísnění těch současných. Patří mezi ně noční zákaz vycházení nebo povinné uzavírání obchodů nejpozději ve 20:00 hodin.

PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZUJEME

Zákaz nočního vycházení se týká časového rozmezí od 21:00 do 4:59 ráno. Výjimkou jsou cesty do zaměstnání, kvůli neodkladným záležitostem například kvůli ochraně života, pokud je pohyb venku zároveň výkonem povolání. V tomto čase také budou moci lidé vyvenčit psa, a to do vzdálenosti do 500 metrů od domova.

Opatření od 28. října do 3. listopadu:

Zákaz volného pohybu

výjimky během dne (od 5:00 do 20:59)
 • cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 • nezbytná cesta za rodinou nebo osobami blízkými,
 • cesta nezbytně nutná k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,
 • cesta nezbytně nutná k zajištění potřeb a služeb podle bodu 3 pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
 • cesta do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
 • cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 • výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, c) individuální duchovní péče a služby, d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, f) veterinární péče,
 • cesta za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam,
 • cesta do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
 • cesta za účelem vycestování z České republiky, 11. účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,
 • cesta zpět do místa svého bydliště
výjimky v noci (od 21:00 do 4:59)
 • cesty do zaměstnání a zpět
 • cesty k výkonu povolání
 • cesty k zajištění bezpečnosti a pořádku, ochrany zdraví, veřejné hromadné dopravy, zásobování a rozvážkové služby
 • neodkladné cesty z důvodu ochrany, života, zdraví či majetku
 • venčení psa do 500 metrů od bydliště

Celý text usnesení vlády v PDF zde:  Omezení volného pohybu osob.pdf

Vláda také zavádí Home Office na všech pracovištích, kde je to možné.

Maloobchodní prodej:

K dílčím úpravám vláda přikročila i v případě zákazu maloobchodního prodeje a služeb. Rovněž od středy zakázala prodej nábytku, koberců a podlahových krytin, provoz sázkových kanceláří a omezila prodej na tržnicích, tržištích a v mobilních provozovnách tak, že se tu nesmí prodávat nic než vybrané druhy potravin a ty se nesmí konzumovat přímo na místě. Nové omezení se dotkne i provozu lázní, které budou moci pečovat pouze o klienty, jejichž lázeňská péče je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Zakazuje se maloobchodní prodej v provozovnách v neděli po celý den a v pondělí až sobotu od 20:00 do 5:00. To neplatí pro čerpací stanice, lékárny a prodejny v místech koncentrace cestujících jako jsou letiště, nebo nádraží, ani pro prodejny v místech zdravotnických zařízení. Také restaurace budou moci připravovat pokrmy k výdeji.

Trhy: 

Prodej na tržištích, tržnicích a mobilních provozovnách se zakazuje. Opatření se nevztahuje na pojízdné prodejny, které nabízejí prodej v obcích, dále také na prodej ovoce a zeleniny, mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu (pouze domácí výrobky). V místě takových trhů se ale zakazuje konzumace potravin. Stánky od sebe musí být vzdáleny nejméně dva metry. Na jednom místě nesmí být více než dvacet lidí na 400 metrů čtverečních.

Celý text usnesení vlády v PDF zde: Zákaz maloobchodu a služeb.pdf


Nařízení poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče, aby od středy 28. 10. 2020 hlásili nové pozitivní případy pacientů s covid-19, nové pacienty v těžkém stavu a všechny zhoršení stavu již hospitalizovaných pacientů s covid-19 prostřednictvím Informačního systému infekčních nemocí v co nejkratším čase, nejpozději do půlnoci za uplynulý den. Poskytovatelé zdravotních služeb mají od středy povinnost zastavit příjem nových pacientů na plánované zákroky a průběžné navyšovat kapacity akutní lůžkové péče, včetně kapacit intenzivní péče, určené pacientům s nemocí covid-19. Jakmile to zdravotní stav pacientů umožní, mají nemocnice za povinnost co nejdříve je přeložit do zařízení následné péče či do domácího ošetřování.

Podpůrný program Antivirus B

Vláda schválila prodloužení podpůrného programu Antivirus B až do konce roku 2020. Program Antivirus B mohou čerpat firmy, které musely poslat své zaměstnance na překážku v práci, ať už proto, že kvůli karanténám a ošetřování dětí klesl počet zaměstnanců pod únosnou míru, nebo proto, že firma musela zastavit provoz kvůli nedostatku dostupnosti surovin či jiných vstupů nebo kvůli omezení poptávky po výrobcích či službách z důvodu krize zaviněné pandemií koronaviru. Další informace naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zdroj: tisková konference Vlády ČR, tiskové materiály Vlády ČR, web: www.vlada.cz  

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz