Veřejná setkání

V průběhu realizace projektu se uskuteční 2 veřejná setkání, a to v 1. polovině realizace projektu a v konečné fázi projektu.
Cílem prvního veřejného setkání je seznámení zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních a navazujících služeb a také široké veřejnosti s projektem. V rámci prvního veřejného setkání, které se uskuteční v měsíci únoru 2014, budou přítomní seznámeni s jednotlivými aktivitami projektu, harmonogramem prací a především s možností zapojení se do pracovních skupin projektu. Součástí programu bude také seznámení se s výstupy z provedených analýz uživatelů a poskytovatelů sociálních služeb.
Druhé veřejné setkání je plánováno na listopadu 2014 a jeho cílem bude seznámení zapojených aktérů a zájemců z řad zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, případně veřejnosti s návrhem SPRSS na období 2015 - 2017, všichni účastníci budou moci vytvořenou koncepci připomínkovat dle předem stanovených pravidel.

esfcr


Veřejné setkání 26. listopadu 2014

Ve středu 26. listopadu 2014 se uskutečnilo již druhé veřejné setkání v rámci projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku.

 

Veřejné setkání 11.února 2014

Dne 11. února 2014 se uskutečnilo Veřejné setkání k projektu, jež bylo spojeno se zahájením Výstavy poskytovatelů sociálních služeb. Veřejné setkání se proto netradičně uskutečnilo ve vestibulu kina Hvězda v Uherském Hradišti.