Veřejná vánoční sbírka

Charitativně zaměřená veřejná sbírka, kterou již tradičně v předvánočním období pořádá město Uherské Hradiště, bude zahájena dne 5. prosince, termín ukončení sbírky je navržen na 22. prosince 2016. V letošním roce se sbírka uskuteční pro Diakonii ČCE – středisko CESTA, Uherské Hradiště.

Výtěžek sbírky půjde na kulturní a terapeutické činnosti pro klienty denního stacionáře s mentálním a kombinovaným postižením.
 

V letošním roce budou poprvé ke sbírce využity celkem 3 pokladničky. Jedna bude, již tradičně, umístěna na Masarykově náměstí, u vánočního stromu, nově bude pokladnička také ve Slováckém divadle a ve Slováckém muzeu.
 

Loňská sbírka vynesla 17 tisíc korun, které putovaly do PETRKLÍČE, o.p.s, Azylového domu pro ženy a matky s dětmi. Ještě o rok dříve (2014) byl výtěžek sbírky ve výši 13.454,- předán Základní a Mateřské škola speciální v Uherském Hradišti. Dosud nejvíce se vybralo v roce 2010, šlo o 17. 089,- korun.