Veřejné fórum o dopravě nastínilo priority

IMG_9066.JPG Veřejné fórum s tematikou udržitelné dopravy se konalo v úterý 20. března v malém sále Klubu kultury v Uherském Hradišti. Účelem fóra bylo na základě úvodních prezentací představujících záměry v oblasti udržitelné dopravy, na kterých město pracuje, stanovit společně s občany nejvyšší prioritu jednomu záměru od každého ze tří tematických stolů. Ty byly věnovány pěší, cyklistické a veřejné dopravě.

Na základě představených prezentací zvolili občané tyto priority:

Veřejná doprava – Frekvence MHD (podpora navýšení spojů dle koncepce veřejné dopravy)

Cyklodoprava – Obousměrný provoz pro cyklisty v ulici Družstevní (přejezd cyklistů do areálu Mesit a zpět -  cesta do zaměstnání)

Pěší doprava – Bezpečnost chodců na ulici Dlouhá, Šafaříková (přechody)

S těmito vybranými tématy bude dále nakládáno tak, že dotčené odbory Městského úřadu Uherské Hradiště budou v rámci svých kompetencí uvedenou problematiku projednávat a řešit prioritně, o výsledcích bude veřejnost průběžně informována.

Prezentace z veřejného fóra:  verejne_forum_2018.pdf

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz