Veřejné projednání projektu Modrozelená infrastruktura veřejných prostranství sídliště Štěpnice

veřejné projednání_Štěpnice.jpg Vážení občané, město Uherské Hradiště Vás zve na veřejné projednání projektu MODROZELENÁ INFRASTRUKTURA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE, které se koná ve středu 8. listopadu 2023 od 17 hodin v Komorním sále Reduty na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti.

Předmětem projednání je záměr revitalizace a úprav části veřejných prostranství sídliště Štěpnice s důrazem na hospodaření s dešťovou vodou. Navrhované úpravy směřují k vytvoření příjemných, bezpečných a atraktivních prostranství pro pobyt a každodenní rekreaci místních obyvatel.

Návrh předpokládá komplexní prostorové řešení veřejných prostranství části sídliště, včetně řešení zpevněných ploch, sadových úprav a výběru mobiliáře a herních prvků. Nosným tématem záměru je hospodaření s dešťovou vodou s cílem zadržení srážkové vody v místě jejího dopadu.

V rámci projednání proběhne autorská prezentace návrhu s následnou diskuzí se zástupci města Uherské Hradiště.

Příloha: Návrh záměru Modrozelená infrastruktura veřejných prostranství sídliště Štěpnice.pdf, soubor typu pdf, (7,1 MB)

Projekt se bude ucházet o dotaci Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.

MMR.png

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jaroslav Bičan

T: 572 525 243
M: 728 216 410
E: Jaroslav.Bican@mesto-uh_cz