Veřejné projednání záměru ZEVO Uherské Hradiště

ZEVO-UH-vizu-02.jpg Dne 31. 10. 2023 od 15 hodin se uskuteční veřejné projednání Posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. „ZEVO Uherské Hradiště“.

Projednání se uskuteční v aule Gymnázia Uherské Hradiště – vstup do historické budovy přes branku z Velehradské třídy (Velehradská třída 218, 686 01 Uherské Hradiště).

Oznámení o konání veřejného projednání - ZEVO Uh.Hradiště - dne 31.10.2023 bylo vyvěšeno na úřední desce města dne 16. 10. 2023 (Ozn_o_konani_VP_ZEVO_UH.pdf (230 kB) ).

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Dagmar Vacková

T: 572 525 121
M: 605 203 073
E: Dagmar.Vackova@mesto-uh_cz