Veřejné projednávání - Regulační plán nemocnice

UH12.jpg Vážení občané, zveme vás na Veřejné projednání "Regulačního plánu RP1 - nemocnice" s odborným výkladem, které se uskuteční 21. 8. 2019 od 16:00 hodin v komorním sále Reduty.

Zpracování územně plánovací dokumentace Regulačního plánu uvolněné části uherskohradišťské nemocnice postoupilo do závěrečného stadia. Dokument již absolvoval projednávání s dotčenými orgány státní správy a nyní je na řadě veřejné projednávání.  To bylo oznámeno veřejnou vyhláškou dne 17. 7.2019.  

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 28.08.2019 může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky.

Veřejná vyhláška i projednávaná dokumentace jsou vystaveny na elektronické úřední desce na adrese:

http://www.mesto-uh.cz/projednavane-uzemni-planovaci-dokumentace-obci

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing.; arch. Aleš Holý

T: 572 525 240
M: 606 422 501
E: Ales.Holy@mesto-uh_cz