Veřejné setkání

Veřejné setkání mělo účastníky informovat o tom, co je komunitní plánování, co je sociální služba, apod.

Dne 27. listopadu 2006 se uskutečnilo veřejné setkání, kde byli přítomní seznámeni s projektem Komunitní plánování sociálních služeb v Uherském Hradišti, dále s pojmy týkájící se komunitního plánování sociálních služeb. Na tomto setkání byli také obyvatelé Uherského Hradiště seznámeni se změnami v zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb., který vstoupí v platnost od 1.1.2007.

Dokumenty:
Fotogalerie: