Veřejné setkání 26. listopadu 2014

Ve středu 26. listopadu 2014 se uskutečnilo již druhé veřejné setkání v rámci projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku.

Veřejné setkání bylo zahájeno v 16:00 hodin starostou města Uherské Hradiště Ing. Stanislavem Blahou a místostarostou Ing. Zdeňkem Procházkou. Dále byl představen uvolněný radní pro sociální oblast pan František Elfmark, DiS.

Po zahájení setkání seznámila přítomné, vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví PhDr. Květoslava Zlatušková, se základními informacemi o projektu Mosty a projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb.

Poté následovaly tyto prezentace:

Cílem setkání bylo seznámení s aktivitami projektu Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku a projektu Mosty a především seznámení s koncepcí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku 2015-2017, soubor typu pdf, (2,12 MB).

 

Projekt Mosty a Podpora procesu komunitního plánování sociálních služeb na Uherskohradišťsku jsou financovány Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České republiky.

esfcr


Fotogalerie: