Veřejnoprávní smlouvy na úseku SPOD

Ze zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. vyplývají povinnosti pro orgány sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD), kterými m.j. jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působnosti a taktéž obecní úřady.

Ne všechny obecní úřady jsou schopny agendu, která je jim zákonem o sociálně-právní ochraně dětí (SPOD) svěřena, zabezpečit v plném rozsahu. Proto bylo přistoupeno k uzavření veřejnoprávních smluv podle § 63 zákona o obcích, na úseku SPOD mezi městem Uherské Hradiště a obcemi příslušnými do správního obvodu města Uherské Hradiště, které o uzavření smlouvy projevily zájem. Úhrada nákladů, vzniklých městu Uherské Hradiště v souvislosti s výkonem této agendy, byla stanovena dle počtu obyvatel daných obcí finančními částkami 3.000,- až 12.000,- Kč ročně. Příjem z těchto smluv je součástí rozpočtu města Uherské Hradiště.

V současné době jsou uzavřeny veřejnoprávní smlouvy na úseku SPOD mezi městem Uherské Hradiště a 41 následujícími obcemi: Babice, Bílovice, Boršice, Boršice u Blatnice, Březolupy, Buchlovice, Hluk, Hostějov, Huštěnovice, Jalubí, Jankovice, Kněžpole, Kostelany nad Moravou, Košíky, Kudlovice, Kunovice, Medlovice, Mistřice, Modrá, Nedachlebice, Nedakonice, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Osvětimany, Ořechov, Podolí, Polešovice, Popovice, Salaš, Staré Hutě, Staré Město, Stříbrnice, Sušice, Svárov, Topolná, Traplice, Tučapy, Tupesy, Uherský Ostroh, Újezdec, Vážany, Velehrad, Zlechov.  

Smlouvy jsou s obcemi uzavřeny na dobu neurčitou.