Více světla v lokalitě Pod Lipkami

IMG_8014.jpg Město Uherské Hradiště pokračuje v postupné modernizaci a obnově veřejného osvětlení na svém území. Proto se v průběhu letních prázdnin dočkala rekonstrukce veřejného osvětlení také lokalita Pod Lipkami.

Základní podmínkou bylo splnit normu nasvětlení pozemních komunikací. Toho bylo docíleno výměnou  starých svítidel za nová. Původních 26 sodíkových lamp nahradila moderní LED svítidla, která splňují mnohem vyšší technologické nároky a významně šetří elektrickou energii. Dvě svítidla pak bylo nutné doplnit, aby byla splněna i rovnoměrnost osvětlení. Další fáze rekonstrukce řešila také výměnu starých sloupů a vedení. Zbytek sloupů dostal nový nátěr, aby se prodloužila jejich životnost.

IMG_8003.jpg

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz