Vinný sklep U Musilů

Vinný sklep U Musilů

První písemná zmínka o sklepě se nachází v Knize svobodných polí a podsedků ve Starém Městě a v Mařaticích z 18. století. Ze záznamu vyplývá, že sklep nepatřil mezi vinařské sklepy v Mařatických horách, ale nacházel se pod vsí jako její součást. 

Nejstarším známým majitelem sklepa byl měšťan Filip Balauš, který v roce 1708 držel v Uherském Hradišti velkoměšťanský dům čp. 71. Po něm se v držení sklepa vystřídala řada majitelů. Na počátku 19. s toletí byl nad sklepem vybudován domek a připojena zahrada, celý objekt dostal číslo popisné 73, od poloviny století byl objekt trvale obydlen.V roce 1979 se stal majitelem objektu MESIT n.p., který ho využíval pouze ke skladovacím účelům. Od roku 1999 je objekt ve vlastnictví manželů Musilových. 

Sklep je zaklenutý, jeho přední část je o metr užší než navazující prostor s kamenným portálem a druhotně vloženým klenebním rámem. Dosahuje délky 26 metrů, jeho závěr tvoří skála.Vstupní dvoukřídlové dveře jsou v původních kovaných závěsech. 

Zobrazit na mapě

pdf.pngPanel - Vinný sklep U Musilů, soubor typu pdf, (108,94 kB)