Víno, kroje a tanec s písničkou, Uherské Hradiště chystá lidové slavnosti

IMG_7534.JPG Budou letos Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti? To je otázka, která rezonuje napříč Slováckem již mnoho měsíců. Vzdát se slavností, jedné z největších akcí svého druhu v republice, muselo Uherské Hradiště v roce 2020, když čelilo hrozbě Covidu-19. Osmnácté pokračování největší lidové oslavy vína a folkloru na Uherskohradišťsku tedy bude letos, a to i s jarmarkem a vystoupeními folklorních souborů a cimbálových muzik. Slovácké slavnosti vína a otevřených památek připravují pořadatelé v Uherském Hradišti na sobotu 11. a neděli 12. září 2021.

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek 

Podobně jako při předchozích ročnících zaplní historické centrum města, ale i městské parky, náměstí a veřejná prostranství krojovaní z blízkého i širokého okolí. Během obou víkendových dnů se návštěvníkům představí desítky vinařů, folklorních souborů a skupin, hudebních a tanečních těles i řemeslníků. Své brány otevřou také památky města, a to včetně těch, které jsou v průběhu roku běžně uzavřeny.

První ochutnávky vína vypuknou už v pátek 10. září - na Masarykově náměstí bude připraven Vinný stan s ochutnávkou regionálních vín a cimbálovou muzikou BÁLEŠÁCI.

Slavnostní zahájení se bude konat v pátek na Masarykově náměstí. Úvodní ceremonie bude ještě slavnostnější než obvykle, neboť bude spojena s Národním zahájením Dnů evropského dědictví. Slavnostní národní zahájení Dnů evropského dědictví začne v 19.00 hodin, od 20.00 hodin bude zahájení celých Slováckých slavností vína a otevřených památek. Po oficiálním úvodu čeká diváky folklorní tanečně-hudební pořad VUS Ondráš s názvem Ondrášovské putování

Žádný z předchozích ročníků se neobešel bez slavnostního průvodu krojovaných z okolních měst a obcí – organizátoři doufají, že se průvod podaří uskutečnit i v letošním roce. Jak rozsáhlý bude a kolik obcí a měst se jej zúčastní, není zatím vzhledem k nutnosti prokázání bezinfekčnosti účastníků možné upřesnit.  Letošní průvod ponese název „Slavnosti s radostí“. 

Velkému zájmu návštěvníků Slováckých slavností vína a otevřených památek se obvykle těší také Hradišťský jarmark. Na Masarykově i Mariánském náměstí se po oba dny víkendu budou návštěvníci moci setkat s nabídkou desítek výrobců a prodejců reprezentujících svá řemesla. Jarmark bude samozřejmě doplněn také o rozmanitou nabídku jídel a pití.

Některé tipy z programu:

Pořadatelé počítají s tím, že v průběhu obou dnů se opět představí řada folklorních souborů, cimbálových muzik, sborů či dechových kapel. Příznivci lidové hudby se setkají například s dechovými hudbami BLATNIČKA, BORŠIČANKA, VLČNOVJANKA, STŘÍBRŇANKA, nebo s cimbálovkami CM CIFRA, CM SUDOVJAN, CM PENTLA, CM OHNICA, CM VČELARAN, CM KUNOVJAN, CM BÁLEŠÁCI, CM JAROSLAVA ČECHA, CM MLADÍ BURČÁCI, CM STANISLAVA GABRIELA a mnohými další, kteří vystoupí v jednotlivých pořadech či v programech mikroregionů. 

Kromě toho má tradiční koncert připravený legendární HRADIŠŤAN, představí se i klezmerová skupina CAPELLA, příznivci barokní hudby se mohou těšit na barokní kvintet DELIZIE MUSICALI se sopranistkou Lucií Rozsnyó či na vystoupení smíšeného komorního sboru CANTICUM CAMERALE. V průběhu slavností vystoupí také DUO GRAŽ (Lubomír Graffe a Jaromír Žižka), slovenská zpěvačka SIMA MAGUŠINOVÁ S KAPELOU nebo zpěvačka world music VESNA. Děti se mohou těšit na oblíbenou kapelu PÍSKOMIL či NA DĚTSKÉ KOČOVNÉ DIVADÝLKO KYJOV, dospělé diváky pobaví DIVADELNÍ SPOLEK J. K. TYLA svou inscenací SLOVÁCKO SA SÚDÍ. 

Každoročně je velmi populární nedělní etnografický program o krojích a zvycích, který se koná na Kolejním nádvoří v bývalé jezuitské koleji. Letos se krojová přehlídka s názvem V HRADIŠTI ZVÓNIJÚ, VŠECI SA STRÓJIJÚ zaměří na kroje přelomových okamžiků života.

Jedním ze stanovišť Slováckých slavností vína a otevřených památek bude opět Park a skanzen Rochus, kde se v sobotu uskuteční pásmo pořadů ve skanzenu s názvem Aj, ty svatý Rochu, daj nám vína trochu

Po řece Moravě opět po celý víkend poplují Muzikantské lodě Danaj a Morava, na kterých se představí skupiny Děvčice a Venca´s Group

Protiepidemická opatření: 

Veřejná akce takového rozsahu, jako jsou Slovácké slavnosti vína a otevřených památek vyžaduje pečlivou přípravu s důrazem na protiepidemická opatření. V parku Jezuitská zahrada bude umístěno mobilní odběrové místo pro testování na Covid-19. Kapacity pro diváky (do 3000 osob) mohou být obsazeny účastníky, kteří splňují OTN (očkované osoby, testované osoby, osoby s prodělanou nemocí). Proto bude nutné, aby se návštěvníci při vstupu do těchto prostor prokázali certifikátem o očkování, negativním testem nebo potvrzením o prodělaném onemocnění Covid-19. V takovém případě jim bude vydána páska, která je bude opravňovat také ke vstupu do dalších prostor s omezenou kapacitou diváků. Pro lepší kontrolovatelnost byly letos výjimečně některé programy a pořady uskutečňované ve Smetanových sadech přesunuty do Bastionu.

„Všichni, kdo na akci jezdí, vědí, že Slovácké slavnosti vína a otevřených památek nejsou akcí na jednom místě a v jeden čas. Program se prolíná celým víkendem, slavnostním zahájením v pátek počínaje a podvečerními akcemi v neděli konče.  Slavnost je také specifická v rozprostření programu do moha veřejných prostor na území města. Protože se ale akce chystá řadu měsíců, museli jsme sledovat vývoj epidemické situace již od jara a opakovaně konzultovat přípravy slavností s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje,“ přiblížil situaci starosta města Stanislav Blaha.

„I nadále se zabýváme uspořádáním slavnostního průvodu, jarmarku, počtem a rozmístěním stánků, obsazením jednotlivých stanovišť, komplexně pak splněním veškerých podmínek plynoucích z aktuálně platného mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví. I když od 1. září dojde k dalšímu rozvolnění, určitá omezení budou stále platná a odpovědnost za dodržování opatření padá podle hygieniků na pořadatele,“ popsal ředitel pořádajícího Klubu kultury Uherské Hradiště Antonín Mach.

Financování: Město Uherské Hradiště 2, 413 milionu korun, Vinařský fond 500 tisíc korun, Zlínský kraj 200 tisíc korun.

„Památky pro všechny“

Dny evropského dědictví letos odstartují v Uherském Hradišti

Dny evropského dědictví se konají každý rok v září, v České republice v letošním roce ve dnech 10. až 19. září. Jejich cílem je zpřístupnit nejširší veřejnosti nejzajímavější památky všech druhů tj. architektonické, archeologické, sakrální, technické, dále také muzea, galerie a knihovny a i další prostory, v nichž jsou uchovávány sbírkové fondy movitého kulturního dědictví. Některé z památek nebývají veřejnosti přístupné vůbec nebo pouze příležitostně, jde například o neveřejné interiéry radnic, soudů, církevních institucí, škol, obytných domů atd. V souvislosti se Dny evropského dědictví jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce – přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy.

V Uherském Hradišti proběhne v pátek 10. září národní zahájení této celostátní akce, což je pro město významná událost. Uvítáme osobnosti zastupující historická města z celé republiky. Neméně vítanými hosty budou zástupci participujících ministerstev i noví Nositelé tradic lidových řemesel, kteří zde převezmou svá ocenění (Ministr kultury České republiky od roku 2001 každoročně uděluje vynikajícím lidovým výrobcům titul Nositel tradice lidového řemesla, jímž veřejně oceňuje jejich práci). Výstava „Nositelé tradice lidových řemesel“ v Galerii Slováckého muzea bude přístupná veřejnosti do 10. 10. 2021.    

Po celý víkend 11. – 12. září bude v Uherském Hradišti naplňováno letošní heslo Památky pro všechny otevřením celkem 23 objektů. Většina z nich bude přístupná po oba dny.

Výčet všech památek včetně jejich časů otevření přikládáme v následující tabulce. Jejich majitelům a správcům patří velký dík za ochotu umožnit prohlídku mnohdy i stovkám návštěvníků. Ve vybraných objektech provedou návštěvníky studenti uherskohradišťského gymnázia.

V bývalé jezuitské koleji je kromě městského informačního centra možné navštívit také zdarma přístupnou Stálou expozici dějin města. V klenutých prostorách Galerie Joži Uprky, které sloužily v 17. a 18. století členům jezuitského řádu bude za prohlídku expozice zavedeno snížené vstupné.

Střední uměleckoprůmyslová škola má připravený bohatý program. V sobotu i v neděli to budou v 13:00 a v 15:00 hodin komentované prohlídky bývalého justičního paláce, v neděli Vás pozve Umprum kavárna a děti se mohou těšit na odpolední workshop. Odloučené pracoviště Franklovka na třídě Maršála Malinovského vydá svědectví o své pohnuté historii v 10:00 hodin.

V seznamu památek jsou i dvě trvale dostupné. První z nich je jediná uherskohradišťská národní kulturní památka Výšina svatého Metoděje a druhou je část městských hradeb za Klubem kultury, kde došlo v rámci komplexní obnovy památky k zahloubení v místě vodního příkopu.

O historii města se zájemci dozvědí, pokud se vydají na některou z nedělních prohlídek, vybrat si mohou ze dvou dopoledních (v 9:00 a v 11:00 hodin) a dvou odpoledních (v 14:00 a 16:00 hodin). Začátek prohlídky je vždy u Matyášovy brány v parku Jezuitská zahrada.

Pokud návštěvníci zatouží po procházce se zajímavým cílem, mohou se vydat do Mařatic - do kaple sv. Rocha nebo do Parku a skanzenu Rochus, kde bude v sobotu komponovaný program a neděli volné prohlídky s oživenými expozicemi v duchu slováckých tradic. V neděli odpoledne bude možné navštívit i kostel Nanebevzetí Panny Marie na hřbitově.

Nepřístupný zůstane areál bývalé věznice (pravděpodobně až do doby znovuotevření po celkové obnově).

V neděli se mohou návštěvníci těšit na historické objekty a prostory naplněné kulturou: koncert Hradišťanu v kostele Zvěstování Panny Marie, u knihovny na klezmerovou Capellu, vystoupení smíšeného komorního sboru Canticum Camerale v kostele sv. Františka Xaverského nebo koncert barokního kvintetu Delizie Musicali se sopranistkou Lucií Rozsnyó v zahradě františkánského kláštera.

„Národní zahájení letošních Dnů evropského dědictví je pro město Uherské Hradiště velká pocta. Historický odkaz města tak může ještě vyniknout. Každoročně se snažíme opravit další a další památky na území města a stále se tak máme čím pochlubit. Velké poděkování patří majitelům a správcům památek za ochotu umožnit návštěvníkům prohlídku jejich objektů. A díky patří také všem, kteří jednotlivými památkami provázejí,“ sdělil místostarosta města Jaroslav Zatloukal.


EHD_2021.jpg


SEZNAM PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ OTEVŘENÝCH V RÁMCI DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 11. a 12. ZÁŘÍ 2021: 

Františkánský klášter, Velehradská třída, so i ne 9:00 – 17:00

Suterén františkánského kláštera, Velehradská třída, so i ne 9:00 – 17:00

Jezuitská kolej, Masarykovo náměstí, so i ne 9:00 – 17:00

Reduta, Masarykovo náměstí, ne 9:00 – 17:00

Kostel Františka Xaverského, Masarykovo náměstí, so 9:00 – 17:00 ne 13:00 – 17:00

Kostel Zvěstování P. Marie, Františkánská ulice, so 9:00 – 17:00 ne 13:00 – 17:00

Kaple sv. Šebestiána, Palackého náměstí, so i ne 9:00 – 17:00

Kaple sv. Alžběty, Vodní, so i ne 9:00 – 15:00

Radnice, Masarykovo náměstí, so i ne 9:00 – 17:00

Bývalý justiční palác, Všehrdova, so i ne 9.00 – 17.00

Franklovka č.p. 368, Malinovského třída, ne 10:00 – 12:00

Slovácké muzeum, Smetanovy sady, so i ne 9:00 – 17:00

Galerie Slováckého muzea, Otakarova, so i ne 9:00 – 17:00

Fara – farní zahrada, Masarykovo náměstí, so i ne 9:00 – 17:00

Knihovna B. B. Buchlovana, Velehradská třída, so i ne 9:00 – 17:00

Portal, Masarykovo náměstí, so i ne 9:00 – 17:00

Kino Hvězda, náměstí Míru, so i ne 10:00 – 15:00

Gymnázium, Velehradská třída, so i ne 9:00 – 17:00

Sokolovna, Tyršovo náměstí, so 9:00 – 17:00

Barokní opevnění, Kollárova ulice, trvale

Výšina sv. Metoděje, Sady, trvale

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Mařatice, ne 13:00 – 17:00

Kaple sv. Rocha, Nad vinohrady, so 14:00 – 18:00 ne 9:00 – 17:00

Park a skanzen Rochus, Mařatice, so 14:00 – 18:00 ne 10:00 – 18:00

AUDIO PRO MÉDIA: 

1. Starosta města Uherské Hradiště Ing. Stanislav Blaha: 

2021-08-20 starosta Ing. Stanislav Blaha - slavnosti.mp3, soubor typu mp3, (2,51 MB)

2. Místostarosta města Uherské Hradiště Ing. Jaroslav Zatloukal: 

2021-08-20 místostarosta Ing. Jaroslav Zatloukal - památky.mp3, soubor typu mp3, (1,38 MB)

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:

Klub kultury Uherské Hradiště

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Národní ústav lidové kultury Strážnice  

Jan Pášma, tiskový mluvčí