Vítání dětí do života

4. Základní informace k životní situaci

Město Uherské Hradiště zajišťuje pro všechny novorozené děti slavnostní obřad - vítání dětí do života. Jeho organizaci zajišťuje Útvar kanceláře starosty Městského úřadu Uherské Hradiště.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Rodiče dítěte (zákonný zástupce dítěte) 


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Trvalý pobyt dítěte v Uherském Hradišti, dle trvalého pobytu jednoho ze zákonných zástupců.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Je nutné vyplnit dotazník a zaslat na adresu Městského úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, PSČ 686 01, nebo přinést osobně na podatelnu MěÚ, popř. na Útvar kanceláře starosty, oddělení propagace a vnějších vztahů.

14 dní před samotným vítáním bude zaslána rodičům pozvánka, na které bude uvedeno, kdy vítání proběhne.

Městský úřad v Uherském Hradišti vítá svoje občánky do jednoho roku dítěte.


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad v Uherském Hradišti  


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, Útvar kanceláře starosty, oddělení propagace a vnějších vztahů, Ing. Adéla Tuhá. 

Úřední hodiny:

  • po, st 8.00 - 17.00
  • ostatní dny 8.00 - 14.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Při samotném obřadu pozvánku, občanský průkaz zákonných zástupců


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Žádost o vítání občánka (pdf.pngVítání občánků, soubor typu pdf, (1,97 MB)), nebo na informacích v přízemí městského úřadu

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Žádné 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Není stanovena žádná lhůta


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Přijít na slavnostní obřad vítání občánka ve vhodném oblečení (společenském).


16. Elektronická služba, kterou lze využívat

Nelze vyřídit elektronicky 


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

Je možné přivítat občánka, který nemá trvalé bydliště v Uherském Hradišti?
Ano, rodiče dítěte s trvalým pobytem mimo Uherské hradiště, ale neobdrží finanční dar.   


22. Další informace

Čtrnáct dní před slavnostním obřadem obdrží rodiče dítěte pozvánku na slavnostní vítání, kde je uveden přesný termín vítání a čas. Vítáme občánky od dvou měsíců do jednoho roku dítěte.  


23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Útvar kanceláře starosty, oddělení propagace a vnějších vztahů    


26. Kontaktní osoba

Ing. Adéla Tuhá
Referentka
Telefon: 572 525 122 Mobil: 731 420 024 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.07.2016


28. Popis byl naposledy aktualizován

05.01.2023


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace