Vizuální styl města

Město Uherské Hradiště v novém vizuálním stylu

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště na zasedání dne 13.06.2016 schválilo grafický manuál města a s tím související nový vizuální styl.

 

Logo města

Upravený symbol města vychází ze starého loga a zachovává stávající dílčí motivy. Je postaven na principu kaligrafie a lze ho snadno nakreslit jedním tahem. Odkazuje na tvar stuhy, nedílné součásti slováckých krojů.

 

Proč změny ve vizuální prezentaci města?

Město pro vizuální prezentaci dosud používá grafické symboly, které vznikly na počátku 21. století a byly výsledkem práce studenta tehdy nové Fakulty multimediálních komunikací na univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Upravil heraldický znak a vytvořil nové logo města. Zároveň vznikl i velmi jednoduchý návod na jejich používání. Na svou dobu to byla práce potřebná a účel splnila.