Vláda od čtvrtku 22. 10. zavírá obchody a provozovny, upravuje i volný pohyb osob

vlada-848x335.jpg Vláda ČR ve středu 21. 10. 2020 rozhodla o zavedení dalších mimořádných opatření. Platná budou od čtvrtečních (22. 10. 2020) 6:00 hodin. Otevřené zůstanou prodejny potravin, lékárny, drogerie a některé další provozovny.

Ode dne 22. 10 vstupují na území České republiky v platnost další preventivní opatření proti šíření koronaviru. Zásadně je omezen maloobchod a služby, činnost úřadů i volný pohyb obyvatel.

Vláda rozhodla, že od čtvrtka 22. října od 6.00 po dobu vyhlášeného nouzového stavu do 3. listopadu včetně bude až na výjimky zakázán volný pohyb osob na území celé České republiky. Stejně jako na jaře existují výjimky, a to především na cesty do zaměstnání a v souvislosti s podnikáním, na cesty za rodinou, na nákupy základních životních potřeb či na cesty do zdravotnických zařízení. Lidé si mohou vyjít i do parků, do přírody nebo vyjet na vlastní rekreační chatu či chalupu a pobývat tam. Na veřejně přístupných místech se s výjimkou členů domácnosti mohou společně pohybovat jen dvě osoby, omezena je i účast na svatbách a pohřbech na deset lidí a právo shromažďovací na nanejvýš sto osob ve skupinách po dvaceti.

Celý text usnesení vlády v PDFOmezení volného pohybu osob.pdf

Až na přesně stanovené výjimky je od 22. října od 6.00 zakázán i maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách. Mezi výjimky patří například prodej potravin, pohonných hmot, drogerie či novin, tabáku a časopisů, otevřeno budou mít i autoservisy, čistírny, lékárny, pohřební služby či květinářství. Zavřít budou muset až na výjimky i hotely a další ubytovací zařízení či foodcourty v nákupních centrech.

Celý text usnesení vlády v PDF: Omezení obchodu a služeb.pdf

Vláda od čtvrtka od 6.00 omezila i provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů, a to na nezbytné minimum nutné k zajištění chodu veřejné správy. Úřední hodiny zůstávají omezeny na pět hodin denně dva dny v týdnu, přičemž úřady mají zajistit svůj chod vždy nejnižším možným potřebným počtem zaměstnanců na pracovišti. Stejné doporučení vláda vydala i pro ostatní zaměstnavatele. I ti mají v tomto období upřednostnit práci z domova, udělování dovolených a placeného pracovního volna a zredukovat činnost na nezbytné minimum.

Celý text usnesení vlády v PDF:  Orgány veřejné moci.pdf

V souvislosti s nově přijatými krizovými opatřeními vláda schválila také rozšíření Výzvy 2 programu Covid – Nájemné. Do dotačního programu budou nově zařazeny i ty provozy, které byly vyhlášenými opatřeními zakázány nebo výrazně omezeny. Alokace programu bude v důsledku tohoto rozšíření navýšena o 1,8 miliardy korun na celkem tři miliardy korun. Vláda tyto finanční prostředky uvolní z vládní rozpočtové rezervy. Výzvu už Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo na https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/.

zdroj: tisková konference Vlády ČR, www.vlada.cz, upraveno, kráceno

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz