Vláda prodloužila protiepidemická opatření

vlada-848x335.jpg Do 28. března, tedy do konce nouzového stavu, prodloužila Vláda ČR protiepidemická opatření. Zároveň dochází k rozšíření povinného testování i na zaměstnavatele s méně než 50 zaměstnanci.

Novinky v přijatých protiepidemických opatřeních začnou platit v pondělí 22. března. 

Jednou z nich je rozšíření možnosti vyrazit na výlet do přírody nebo sportovat na území celého okresu, nikoliv pouze v katastru obce. Výjimku ze zákazu opustit okres budou nově mít také rodiče pro styk se svými nezletilými dětmi nebo návštěvy osob blízkých u dětí v náhradní rodině nebo ústavní nebo ochranné výchově. Pro kontakt rodiče s dítětem bude nově platit i výjimka z omezení kontaktů se členy jiné domácnosti.

Drobná úprava se týká i opatření nařizujícím nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Příslušníci a zaměstnanci základních složek integrovaného záchranného systému mohou od 20. března používat také masku nebo polomasku splňující všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 140 +A1.

Upřesněno bude i nařízení týkající se nošení ochranných prostředků při sportování. Sportující lidé nebudou muset mít roušku ani v obci, pokud budou udržovat odstup dvou metrů od ostatních.

Od 20. března 2021 dochází k úpravě u návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních poskytujících dlouhodobou nebo následnou lůžkovou péči. Platný negativní test na covid-19 nebudou muset doložit lidé, kteří prokáží, že buď prodělali nemoc covid-19 v posledních 90 dnech, nebo byli kompletně očkováni, a to více než před 14 dny. Stejné pravidlo bude platit i pro výjimku z povinné karantény pro klienty zařízení sociální péče, kteří vyrazili na vycházku mimo areál, v němž jsou ubytováni.

Vláda rozhodla také o dalším rozšíření povinného testování zaměstnanců. Od 30. března bude zákaz přítomnosti neotestovaného zaměstnance platit i pro pracoviště veřejného zaměstnavatele, který zaměstnává méně než 50 osob. Za takové zaměstnavatele se považují mimo jiné obce, veřejné vysoké školy, bezpečnostní sbory či armáda. Tito zaměstnavatelé mají povinnost spustit testování svých pracovníků nejpozději od 23. března. Stejné opatření se stejnými termíny vydá Ministerstvo zdravotnictví i pro školy a školská zařízení, která na základě nařízení vlády zajišťují nezbytnou péči o děti zaměstnanců IZS a dalších vybraných profesí. Pro tyto zaměstnance i zaměstnavatele platí stejné podmínky jako pro zaměstnance v sektorech, kde už je plošné opatření o povinném testování zavedeno.

související dokumenty: 

2021_03_18-UV_297-navstevy-zdr-soc-sluzby_20-28_3_2021.pdf

2021_03_18-UV_296-vychazky-v-socialnich-sluzbach_20-28_3_2021.pdf

2021_03_18-UV_300-prodlouzeni-UV_200_212-do_28_3_2021.pdf

2021_03_18-UV_299-omezeni-volneho-pohybu_22-28_3_2021.pdf

2021_03_18-UV_298-omezeni-maloobchodu_22-28_3_2021.pdf

Zdroj: Vláda ČR, upraveno, kráceno

-JP-