Od pondělí 1. března se zpřísní pravidla pro volný pohyb či maloobchod, opět uzavřou školy

vlada-848x335.jpg Od soboty 27. února až do 28. března platí na území České republiky nouzový stav. S vyhlášením nového nouzového stavu Vláda ČR přistoupila také ke zpřísnění některých krizových opatření.

Od 1. března dojde ale vzhledem k současné situaci k několika zpřísněním.

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest: 

V zastavěném území obce jsou občané od 1. března povinni všude venku nosit minimálně zdravotnickou roušku, respirátor nebo jiný podobně účinný ochranný prostředek splňující příslušnou normu. Na nejvíce rizikových místech, jako jsou obchody či MHD, už nebude možné nahradit respirátor dvěma rouškami. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 1. března.

Zaměstnaci si mohou ochranný prostředek sundat pouze tehdy, pokud budou na svém pracovišti sami. Zaměstnavatelé mají od 1. března povinnost své zaměstnance, kteří přicházejí do styku s jinými osobami, ochrannými prostředky vybavit v dostatečném počtu na každou pracovní směnu.

Celý dokument v PDF zde: Nošení ochraných prostředků dýchacích cest.pdf

K razantnímu zpřísnění dochází v oblasti volného pohybu osob:

Od 1. března platí zákaz opouštět území okresu, na jehož území má dotyčný trvalý pobyt nebo bydliště, bez zásadního důvodu, jakým je například cesta do zaměstnání či k lékaři. Zákaz platí i obráceně pro vstup do jiného okresu, kde dotyčný nebydlí. Pokud lidé vlastní rekreační objekt, pak na něj mohou do začátku platnosti nařízení odjet, ale bude se po dobu platnosti opatření považovat za jejich bydliště. Cesty mimo vlastní okres bude muset každý umět při případné kontrole doložit buď příslušným potvrzením, nebo čestným prohlášením. Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 1. do 21. března. Vzor čestného prohlášení v pdf a word, vzor formuláře pro cesty mimo okres v pdf a word, vzor formuláře pro cesty do místa výkonu práce v pdf a word.

Celý dokument v PDF zde:  Omezení pohybu osob.pdf

Zpřísnění se týká i pohybu přes den ve volném čase. Povoleny jsou jen nezbytné cesty (například na nákupy) a cesty do přírody a sportování, ale jen za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti a na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště. Provozovatelům dětských hřišť vláda důrazně doporučuje tato hřiště pro veřejnost uzavřít. Podrobné informace zde.

K dalšímu omezení dochází od 1.března i v oblasti maloobchodu a služeb: 

Vláda zredukovala počet výjimek ze zákazu přítomnosti veřejnosti v provozovně. Ve výjimkách už nejsou například prádelny a čistírny, autoservisy a prodejny náhradních dílů, prodejny textilního materiálu a textilní galanterie, zámečnictví, papírnictví či prodejny se zbraněmi a střelivem. Zavřít opět musí i prodejny dětského oblečení a obuvi a například provoz automyček bude možný jen bez obsluhy. Přerušit činnost musí také provozovny péče o dítě do tří let věku v denním režimu s výjimkou dětské skupiny při zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb. Omezen je také provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat výlučně lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 1. do 21. března.

Celý dokumen v PDF:  Maloobchod a služby.pdf

Od 1. března musí přerušit prezenční školní docházku i žáci 1. a 2. ročníků základních škol včetně přípravných stupňů, speciálních škol a praktických škol jednoletých a dvouletých. Vláda se rozhodla uzavřít i mateřské školy. Výjimku budou mít jen základní školy, školky a dětské skupiny při zdravotnickém zařízení, školy zřízené při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pokračovat bude i nařízení vlády, které ukládá hejtmanům a pražskému primátorovi zabezpečit péči o děti zaměstnanců integrovaného záchranného systému, pracovníků kritické infrastruktury, bezpečnostních sborů a dalších vybraných profesí. Možné budou pouze individuální konzultace. Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení s účinností od 27. února do 21. března a krizové opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let s účinností od 27. února do 21. března

Celý dokument v PDF: Školy a školská zařízení.pdf

Další důležité informace jsou dostupné na těchto odkazech: 

Nouzový stav a mimořádná opatření – co aktuálně platí:

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

Informační servis MVČR:

Otázky a odpovědi ohledně pohybu mezi okresy a formuláře ke stažení (čestné prohlášení, formulář pro cesty mimo okres, potvrzení zaměstnavatele na cesty pro výkon práce):

https://www.mvcr.cz/clanek/pohyb-mezi-okresy.aspx

Hranice okresu Uherské Hradiště na mapě: https://1url.cz/@okrUH

Zdoj: Vláda ČR, Média centrum, upraveno, kráceno