Vlhkost zdiva v bývalé jezuitské koleji se podařilo odstranit

SCKT.jpg Jednu z nejvýznamnějších historických památek v Uherském Hradišti napadla před časem vlhkost. Po dlouhém procesu zjišťování příčiny vlhnutí obvodového zdiva hlavní chodby v bývalé jezuitské koleji (nynějším Slováckém centru kultury a tradic) a dočasném odstranění části omítek kvůli vysychání nyní město úspěšně dokončilo sanaci vlhkosti a spojovací chodba objektu i atrium jsou opět jako nové.

Finální sanační opatření, která se týkala zabránění pronikání vlhkosti do základů a obvodového zdiva atria jezuitské koleje, byla ukončena koncem měsíce července. Práce spočívaly v provedení výkopu podél základů. Výkop byl vyplněn hrubým kamenivem, které bylo od základu odděleno nopovou folií, ta umožní odvětrání vlhkosti z úrovně pod terénem. V úrovni nad dlažbou atria byl na fasádu zavěšen předsazený pískovcový obklad a nad tímto obkladem byla do výšky parapetu oken nanesena sanační omítka.  Tato opatření umožní odvětrání zavlhlého zdiva bez zanechání výrazných stop na fasádě objektu. Z vnitřní strany byla chodba do úrovně parapetů rovněž omítnuta sanační omítkou a byl sem nalepen nový soklík s otvory, umožňující opět odvětrání zdiva v úrovni podlahy.

IMG_0824.JPG

                                                     stav zdi při vysychání

20170810_082307.jpg

                                                    stav po sanaci

V místnostech 1. nadzemního podlaží historické budovy došlo k úpravě otevírání oken. Ve většině místností byla dvě otevírací okna nadsvětlíku nahrazena jedním větracím křídlem, které je ovládáno pomocí táhla umístěného na parapetu. Dále bylo provedeno zateplení vnitřních ostění oken, které má zabránit promrzání a tvorbě plísní.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o chráněnou památku, byly všechny práce konzultovány s Národním památkovým ústavem v Kroměříži,“ informoval starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

Vlhkost se na obvodovém zdivu ve spojovací chodbě objektu objevila krátce po komplexní rekonstrukci bývalé jezuitské koleje dokončené v roce 2012. „Přesto, že v rámci projektu i realizace jezuitské koleje  bylo navrženo několik opatření ke snížení vlhkosti v konstrukcích  budovy, objevila se po nějakém čase provozu budovy vlhkost v obvodovém zdivu. Snažili jsme se minimalizovat zásahy do stavebních konstrukcí kulturní památky, proto jsme pro důkladné zjištění příčiny vzniku vlhkosti ve zdivu část omítek chodby nechali odstranit a  zdivo bylo ponecháno přirozenému vysychání,“ vysvětlil starosta Blaha, proč se návštěvníci komplexu přes dva roky setkávali s odhaleným zdivem v hlavní chodbě. Sanace vlhkosti v bývalé jezuitské koleji si vyžádala náklady přesahující 1 milion korun.

 Slovácké centrum kultury a tradic (bývalá jezuitská kolej):

 Znovuoživení bývalé jezuitské koleje v roce 2012 završilo proces regenerace celého souboru Jezuitských staveb, nejrozsáhlejšího a nejcennějšího monumentu kulturního dědictví v samém srdci královského města Uherské Hradiště. Díky revitalizaci tohoto barokního komplexu město výrazně rozšířilo spektrum možností trávení volného času pro své obyvatele a nabídlo mimořádně atraktivní cíl pro všechny návštěvníky města Uherské Hradiště. V přízemí budovy je nainstalována stálá expozice dějin města nazvaná Uherské Hradiště – Město královské, dále jsou zde umístěna informační centra (Městské informační centrum a Informační centrum mládeže), kancelář Regionu Slovácka, výstavní a besední Felixův sál, prodejna tradičních výrobků Slovácka, kavárna Cafe 21 a další. V  patře je umístěna Galerie Joži Uprky s unikátní sbírkou obrazů.  Provozovatelem a správcem celé jezuitské koleje, včetně dříve obnovené Reduty, je příspěvková organizace města Klub kultury.

-JP-

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz