Vloni se v Uherskohradišťské nemocnici narodilo 1 511 dětí, na radnici se noví občánci města budou vítat hned, jak to půjde

newbo.jpg Porodnice Uherskohradišťské nemocnice se může pochlubit dalším rekordem, v loňském roce tam přišlo na svět 1 511 dětí, tedy o 23 více než v roce 2019. Rostoucí trend zaznamenává Uherskohradišťská nemocnice posledních šest let. Nových občánků Uherského Hradiště se vloni narodilo 214.

Mezi narozenými dětmi bylo výrazně více chlapců, těch bylo celkem 795, děvčátek přivedli porodníci na svět 716. Nejčastějšími jmény mezi chlapečky byli Jakub (v 41 případech), a Matyáš (38), u děvčátek dominovaly Natálie (28) a Anna (25).

Nových občánků Uherského Hradiště se vloni narodilo 214, přímo narozených v Uherském Hradišti jich bylo 187. V letošním roce je prvním uherskohradišťským občánkem Nela Machálková, která se narodila v pondělí 4. ledna, po porodu vážila 3580 gramů a měřila 52 centimetrů. Je druhým dítětem maminky Moniky Machálkové. Uherskohradišťská radnice je připravena své nové občánky přivítat, ale čeká na rozvolnění epidemických opatření.

Slavnostní vítání občánků je událost, o kterou je tradičně velký zájem a rodiče z Uherského Hradiště už také netrpělivě vyhlížejí, kdy budou jejich děti na radnici přivítány.

„Vloni nám opatření proti koronavirové epidemii znemožnila drtivou většinu společenských akcí a zasáhla bohužel také vítání občánků. Přivítat jsme jich stihli pouze 69, což je v porovnání s předchozími léty zhruba o polovinu méně,“ přiblížil starosta města Stanislav Blaha. Již nyní má radnice přes 130  žádostí o vítání dětí. „Jakmile to půjde, obřad obnovíme,“ slíbil starosta. 

Při vítání občánků dává nyní uherskohradišťská radnice vyšší finanční příspěvek než v minulosti. Vloni se částka pro nového občánka města zvýšila z 1 tisíce na 5 tisíc korun. Nárok na finanční dar 5 tisíc korun má každé dítě, které se narodilo po datu 1. 1. 2020, a které má ode dne narození trvalý pobyt v Uherském Hradišti a současně alespoň jeden z jeho zákonných zástupců má v době podání žádosti nepřetržitý trvalý pobyt v Uherském Hradišti nejméně 1 rok.  Za trvalý pobyt se nepovažuje úřední adresa, tedy bydlení tzv. na úřadě.

O finanční dar je nutné si požádat, formulář je dostupný na webu města.  V době podání žádosti nesmí být žadatel dlužníkem města, což doloží potvrzením o bezdlužnosti vydaným právním odborem Městského úřadu Uherské Hradiště. O vítání občánků mohou rodiče žádat do 1 roku věku dítěte. 

zdroj: s využitím tisk. materiálů UHN

-JP-

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz