Vodní hospodářství

Povolení odběru vody z vodního toku

 

Povolení odběru vody ze stávající studny

 

Povolení stavby studny včetně odběru vody

 

Povolení stavby vodní nádrže (rybníka, mokřadu)

 

Povolení stavby vrtu/studny pro tepelné čerpadlo