Volba druhého jména

4. Základní informace k životní situaci

Fyzická osoba, která má v matriční knize zapsáno jedno jméno, může před matričním úřadem prohlásit, že bude užívat jména dvě.
Fyzická osoba je pak povinna v úředním styku tato dvě jména užívat.
Prohlášení o druhém jménu lze učinit jen jednou a nelze jej vzít zpět.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat
 • fyzická osoba, která žádá o zapsání druhého jména
 • za nezletilého činí prohlášení o druhém jménu zákonní zástupci; nezletilé dítě starší 15 let musí připojit k prohlášení svůj souhlas, bez něhož ke zvolení druhého jména nemůže dojít

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Při volbě druhého jména musí být splněny podmínky: 

 • zapsána mohou být dvě jména, která nesmí být stejná (dítěti, které není občanem ČR a jehož rodiče nemají státní občanství ČR, lze zapsat více jmen)
 • lze zapsat existující jméno, a to ve správné pravopisné podobě
 • nelze zapsat jméno zkomolené, zdrobnělé nebo domácké
 • osobě mužského pohlaví nelze zapsat jméno ženské a naopak
 • nelze zapsat jméno, pokud je matričnímu úřadu známo, že jej užívá žijící sourozenec, mají-li sourozenci společné rodiče 

Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je občan ČR povinnen předložit doklad vydaný znalcem.
Prohlášení je nutno učinit před matričním úřadem příslušným podle místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Fyzická osoba učiní před matričním úřadem prohlášení o volbě druhého jména.


8. Na které instituci životní situaci řešit

Před matričním úřadem příslušným podle místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo před matričním úřadem, v jehož knize narození je jméno zapsáno.  


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních  správních agend
oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01  Uherské Hradiště 

Úřední dny:

Po 8.00 - 17.00
Út 8.00 - 14.00
St 8.00 - 17.00
Čt 8.00 - 14.00
8.00 - 13.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 
 • rodný list osoby, jejíhož jména se prohlášení týká
 • pravomocný rozsudek o osvojení, jde-li o volbu druhého jména v případě osvojení
 • oddací list zákonných zástupců, popř. jejich rodné listy 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Prohlášení o volbě jména musí obsahovat: 

 • jméno, příjmení, datum narození a rodné číslo osoby, jejíhož jména se prohlášení týká
 • místo narození osoby, jejíhož jména se prohlášení týká
 • jméno, příjmení, rodné příjmení a datum narození osob činících prohlášení za nezletilého
 • jméno, které si zvolí
 • ověřený podpis prohlašovatelů; pokud je prohlášení činěno osobně před matričním úřadem, ověření podpisů není třeba 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Za prohlášení o volbě druhého jména není stanoven žádný správní poplatek 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Nový rodný list se zvolenými jmény je vystaven do 30 dnů od učinění prohlášení. 


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

Dítěti, které není státním občanem ČR a jehož rodiče nemají státní občanství ČR, lze zapsat více jmen.


23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravních a správních agend, oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů


26. Kontaktní osoba

Kateřina Lučková DiS.
Vedoucí oddělení
Telefon: 572 525 813 Email:

Jitka Martínková
Referentka
Telefon: 572 525 810 Email:

Marcela Brimová
Referentka
Telefon: 572 525 805 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2014


28. Popis byl naposledy aktualizován

08.03.2021


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Kateřina Lučková, DiS.

T: 572 525 813
E: Katerina.Luckova@mesto-uh_cz