Vozovka na Moravním mostě bude širší, v Rybárnách opraví křižovatku

Rybarny.JPG Uherské Hradiště, Staré Město a Ředitelství silnic a dálnic ČR spolu podepíší smlouvu o vzájemné podpoře, koordinaci a součinnosti při realizaci stavby, při které se dočká rekonstrukce most přes řeku Moravu v Uherském Hradišti a dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti části města Rybárny.

V průběhu roku 2023 by mělo dojít k větší dopravní stavbě na území města Uherské Hradiště, respektive na pomezí měst Uherské Hradiště a Staré Město.

Půjde především o opravu povrchu vozovky na Moravním mostě, dále o řešení prostoru silnice I/55, která vede dál do Starého města. „Jednak dojde k rozšíření ulice, ale také k vybudování zastávky v Rybárnách a rekonstrukci křižovatky, která se nachází ihned za mostem. Tam by měly vzniknout nové přechody, nové chodníky i světelné signalizační zařízení, které bude synchronizováno se zelenou vlnou v Uherském Hradišti. Synchronizována by měla být také křižovatka u obchodní zóny ve Starém Městě a později i Kunovice,“ přiblížil místostarosta města Uherské Hradiště Jaroslav Zatloukal.

O celou věc se podělí tři investoři. Bude to Ředitelství silnic a dálnic ČR a.s., město Uherské Hradiště a Staré Město. Plán je takový, že ŘSD a.s. zrekonstruuje most včetně rozšíření silnice na mostě, postaví zastávkový záliv a rozšíří silnici I/55 v ulici Zerzavice. Město Uherské Hradiště bude mít na starosti především projektovou dokumentaci „Zlepšení dopravní obslužnosti Moravní nábřeží – Rybárny“, zřízení světelné křižovatky silnice I/55 a ulice Moravní nábřeží a vybudování chodníků a zpevněných ploch v návaznosti silnice I/55 ležící na katastrálním území Uherské Hradiště včetně veřejného osvětlení. Městu připadne také zřídit přechody pro chodce přes místní komunikace a upravit napojení z hlavní silnice I/55 do ulice Šaňákovy. Taktéž Starého Města se budou týkat chodníky a zpevněné plochy v návaznosti na rozšíření silnice I/55 ležící na jeho katastrálním území, zřízení přechodů přes komunikace a veřejné osvětlení na jeho území. 

Uzavření smlouvy mezi všemi třemi investory schválilo na svém 20. zasedání dne 14. června Zastupitelstvo města Uherské Hradiště, podepsána by smlouva měla být v první polovině měsíce července. 

Věc měla na programu také Rada města Uherské Hradiště v rámci své výchozí schůze dne 23. června 2021. 

AUDIO PRO MÉDIA: 

1) starosta města Ing. Stanislav Blaha v rámci vých. schůze RM (MP3):

2021-06-29 - starosta Ing. Stanislav Blaha.mp3, soubor typu mp3, (1,21 MB)

2) místostarosta města Ing. Jaroslav Zatloukal (MP3): 

2021-06-29 - místostarosta Ing. Jaroslav Zatloukal - Rybárny.mp3, soubor typu mp3, (990,61 kB)

Jan Pášma, tiskový mluvčí města Uherské Hradiště