Vozovka v ulici Pod Vinohrady má nový povrch

IMG_20181127_091711.jpg K plošné opravě povrchu takřka 260 metrů dlouhého úseku vozovky v ulici Pod Vinohrady přistoupilo město Uherské Hradiště po dohodě s místní komisí Sady.

Opravou byl řešen celkově špatný povrch vozovky s nekvalitním asfaltobetonovým krytem, který už vykazoval řadu defektů v podobě trhlin a nerovností., z důvodu zpevnění okraje cca 3 metry široké vozovky.  Aby vozidla najíždějící na nezpevněnou krajnici, například při míjení, nepoškozovala okraj živičné vozovky, byla v rámci stavby jednostranně opravena a doplněna silniční obruba.  Obrusná vrstva původní vozovky byla z části odfrézována a nahrazena novým asfaltobetonovým povrchem.

„Víme, že jde pouze o opravu povrchu vozovky, kdy je možné s bezvadným stavem počítat pouze v řádu let, nikoliv o celkovou rekonstrukci, kde by bylo možné garantovat životnost komunikace na desetiletí,“ poznamenal místostarosta města Jaroslav Zatloukal.  Případná rekonstrukce s požadovanou životností na desetiletí by se však podle místostarosty neobešla bez zpevnění svahu, na kterém se komunikace nachází. Náklady na takovou rekonstrukci by nesrovnatelně přesáhly současnou cenu opravy. „Proto jsme se přiklonili k opravě, kterou bylo možné řešit operativně z dostupných prostředků. Věřím, že zejména pro místní obyvatele bude i oprava povrchu vozovky přínosná,“ přál si místostarosta.   

Celkové náklady na opravu povrchu v ulici Pod Vinohrady činily 950 tisíc Kč. Z toho 750 tisíc tvořily prostředky, s kterými disponuje místní komise Sady.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz