Výbava jízdního kola

Povinná výbava jízdního kola dle vyhlášky MD č. 341/2002 Sb.:

 1. Dvě na sobě nezávislé účinné brzdy s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku; jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou.
 2. Volné konce trubky řídítek musí být spolehlivě zaslepeny (zátkami, rukojeťmi apod.).
 3. Zakončení ovládacích páček brzd a volné konce řídítek musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energií, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru zakřivení nejméně 3,2 mm; páčky měničů převodu, křídlové matice, rychloupínače nábojů kol, držáky a konce blatníku musí mít hrany buď' obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo (jsou-li použity tuhé materiály) musí mít hrany o poloměru nejméně 3,2 mm v jedné rovině a v druhé rovině na ni kolmé nejméně 2 mm. Matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo v kombinace s krytkou konce náboje, musí být uzavřené.
 4. Zadní odrazka červené barvy, tato odrazka může být kombinována se zadní červenou svítilnou nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; odrazka musí být pevně umístěna v podélné střední rovině jízdního kola nebo po levé straně co nejblíže k ní ve výšce 250-900 mm nad rovinou vozovky; odrazové materiály nahrazující zadní odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty.
 5. Přední odrazka bílé barvy, tato odrazka může být nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; odrazka musí být umístěna v podélné střední rovině nad povrchem pneumatiky předního kola u stojícího kola; odrazové materiály nahrazující odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty.
 6. Odrazky oranžové barvy na obou stranách šlapátek (pedálů), tyto odrazky mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti.
 7. Na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jedna boční odrazka oranžové barvy na každé straně kola; tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích plášťů pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty. 

Za snížené viditelnosti: 

 1. Světlomet svítící dopředu bílým světlem; světlomet musí být seřízen a upraven trvale tak, aby se toto seřízení nemohlo samovolně nebo neúmyslným zásahem řidiče měnit; je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena může být světlomet nahrazen svítilnou bílé barvy s přerušovaným světlem , zadní svítilna červené barvy; podmínky pro umístění této svítilny jsou shodné s podmínkami pro umístění a upevnění zadní odrazky; zadní červená svítilna muže být kombinovaná se zadní odrazkou červené barvy podle odstavce; zadní červená svítilna může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy.
 2. Zdroj elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost světel po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení.
 3. Jízdní kola uváděná na trh po 1. 1. 2003 musí mít na snadno dostupném místě rámu trvanlivě vyznačeno dobře čitelné výrobní číslo nebo být vybavena zařízením jej spolehlivě nahrazujícím; za spolehlivě výrobní číslo nahrazující zařízení se v tomto případě považuje například i elektronický nosič takové informace, který bude pevně spojen s rámem jízdního kola.  

Doporučená výbava:  

 1. Zvonek
 2. Účinný kryt řetězu
 3. Účinné blatníky