Výběrové řízení na tajemníka/tajemnici městského úřadu

Městský úřad Uherské Hradiště.JPG

Starosta města Uherské Hradiště, podle § 7 odst. 3 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), vyhlašuje výběrové řízení na vznik pracovního poměru zaměstnance města Uherské Hradiště, zařazeného do městského úřadu ve funkci vedoucí úřadu dle § 2 odst. 7 zákona Tajemník/tajemnice Městského úřadu Uherské Hradiště. 

Podmínky výberového řízení jsou zveřejněny zde: 

Úřední deska: ZDE

Volná pracovní místa: ZDE

Přihlášku s přílohami včetně koncepce řízení úřadu doručte nejpozději do 31.3.2023 do 12.00 hodin buď osobně na podatelnu Městského úřadu Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, poštou na adresu Městský úřad Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště nebo do datové schránky. Zalepenou obálku označte slovy: „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Č. 2 - TAJEMNÍK/TAJEMNICE - NEOTEVÍRAT“.